Noodplanning

Elke gemeente of stad in België is verplicht een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te maken. Een ANIP heeft als doel het hoofd te bieden aan de meeste diverse noodsituaties in een gemeente. Zo een plan bevat de nodige informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren en om het multidisciplinair optreden te regelen.

Infofiches

In het kader van dit ANIP verzamelt de stad Ronse informatie over alle publieke gebouwen, bedrijven en scholen in Ronse. Deze instellingen worden schriftelijk aangeschreven, maar kunnen ook hier de blanco fiche downloaden.

Ingevulde infofiche kunnen bezorgd worden aan de stad :

  • per post : Jasmine De Cock - Grote Markt 12 - 9600 Ronse
  • noodplanning@ronse.be
  • afgeven aan het onthaal van het stadhuis met de vermelding "Noodplanning"