Afschakelplan

elektriciteit pyloon

Wat bij een tekort aan elektriciteit? 

Sinds enkele jaren beschikt de Federale overheid over een "afschakelplan". Dat plan is een ultiem redmiddel om een algemene uitval van het elektriciteitsnet te voorkomen bij uitzonderlijke crisissituaties zoals een dreigend tekort aan elektriciteit. Het plan legt acht "schijven" vast die afzonderlijk kunnen uitgeschakeld worden voor een goede spreiding. De overheid benadrukt wel dat alle maatregelen zijn genomen om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te verzekeren. De kans dat het afschakelplan (voornamelijk in de winter) geactiveerd moeten worden, is dan ook uiterst beperkt.

Ronse opgenomen in schijf 7

Wat Ronse betreft zijn heel wat straten opgenomen in schijf 7. Dit betekent niet dat Ronse telkens als eerste zal afgeschakeld worden. De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. In principe wordt slechts één schijf tegelijk afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. Schijf 1 wordt niet “manueel” afgeschakeld bij een stroomtekort. Deze schijf is bestemd voor de “automatische” afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Meldpunten bij afschakeling

Wanneer het zou voorkomen dat het afschakelplan (voor schijf 7) in werking treedt, dan zit een groot deel van Ronse zonder stroom. Op dat moment zullen een aantal meldpunten op het grondgebied voorzien worden waar een voertuig van de hulpdiensten zal aanwezig zijn met een Astrid-post (mobiele communicatie). Langs deze weg kan er in alle situaties gecommuniceerd worden met de hulpdiensten.Dit geeft de mogelijkheid om eventueel brand, medische problemen etc. te melden aan de hulpdiensten zodat de nodige hulp kan doorgegeven worden. 

Deze meldpunten zullen zijn :

Politiecommissariaat voor het centrum
- onthaal AZ Glorieux voor het noordelijke deel van de stad
parking St. Pieterskerk voor het oostelijk en zuidelijk deel 
parking Klijpekerk voor het westelijk stadsgedeelte

Meer info?

Via de link http://afschakelplan.fluvius.be kan je heel wat informatie vinden over het afschakelplan:

  • je kan er vlot opzoeken of je straat is opgenomen in het plan, en in welke afschakelschijf
  • per stad of gemeente kan je volledige stratenlijsten opvragen
  • bedrijven aangesloten op middenspanning kunnen aan de hand van hun EAN-nummer opzoeken in welke afschakelschijf ze zijn opgenomen
  • het is mogelijk om in te schrijven voor e-mail-, Twitter-, of Facebook-berichten zodra er energieschaarste wordt aangekondigd.

Je vindt ook heel wat extra informatie in de verschillende lijsten veelgestelde vragen voor
   - gezinnen
   - bedrijven
   - gemeenten