Lokale politie Ronse

Bel 101 voor dringende politiehulp.

Geen spoed, wél politie? Bel 055 33 70 33.

Over de politie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 195 politiezones, waarvan de politiezone van Ronse er één is.
De politiezone Ronse is een ééngemeentezone, dit wil zeggen dat de zone enkel instaan voor het grondgebied van de stad Ronse.

De dagelijkse leiding van de zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick Boel. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.
Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Luc Dupont.

De taak van de politiezone is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Voor gespecialiseerde ondersteuning kan de lokale politie van Ronse rekenen op de Federale Politie.
Bij grote evenementen kan er ook een beroep gedaan worden op andere politiezones.

Voor meer informatie over de politiezone Ronse, het organogram, missie, visie en waarden kan je terecht op de website van de politiezone.
Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en de bestuursorganen.

Website lokale politie Ronse : http://www.lokalepolitie.be/5427/