Nieuwe digitale dienstverlening

app Ronse

Via website en app van Ronse

Deze week heeft het Lokaal Bestuur Ronse een aantal nieuwe digitale mogelijkheden ingevoerd. Dit kadert in het plan om de dienstverlening aan de burger verder te digitaliseren en te verbeteren.

Meldingen

De meest opvallende verbetering is misschien wel dat je voortaan nog makkelijker meldingen kan doen via de website én de app van de stad. Het ingeven van de gegevens gebeurt op een meer gebruiksvriendelijke manier. Daarbij is het mogelijk om een locatie aan te duiden of een foto toe te voegen, iets wat vroeger niet kon. Deze meldingen worden dan opgevolgd door de betrokken diensten. De burger kan steeds de status van zijn melding opvolgen. Bij afwerking van de melding door onze diensten, krijgt de burger hier ook automatisch een bericht van.

Aanvraag evenementen en inname openbaar domein

Daarnaast werden ook nog een aantal aanvraagprocedures gedigitaliseerd. Zo kan je jouw aanvraag voor de organisatie van een evenement nu online indienen via de website van de stad. De aanvraag wordt automatisch door de verschillende diensten behandeld, waardoor je sneller een antwoord krijgt. Ook de aanvraag voor de inname van openbare domein, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container of verhuiswagen, kan nu online. Heb je daarbij verkeersborden en een signalisatievergunning nodig, dan kan je die meteen mee aanvragen. Beide aanvragen verlopen via hetzelfde digitaal platform. Voor de burger biedt dit het voordeel dat hij de status van aanvraag kan nakijken en dat aanvragen, adviezen en beslissingen op eenzelfde plaats overzichtelijk worden gekoppeld. Als de aanvraag niet kan goedgekeurd worden omwille van geplande werken of een ander evenement, word je hier automatisch van op de hoogte gebracht. Tenslotte kan er ook voor terugkerende evenementen steeds gewerkt worden aan de hand van een kopie van de eerdere aanvraag en moet je dus niet steeds opnieuw alle info ingeven. 

Uitleendienst

Tot slot werd ook het uitlenen van materiaal bij de stedelijke uitleendienst gedigitaliseerd. Na het aanmaken van een éénmalig account kan je materiaal aanvragen, huren én meteen betalen. Het systeem laat ook toe om te zien welk materiaal nog beschikbaar is. 

Digitale ondersteuning

Met deze drie vernieuwingen hoopt het stadsbestuur een nieuwe stap te zetten in het toegankelijk maken van de dienstverlening. Op deze manier kan de burger zonder zich te verplaatsen een beroep doen op de ondersteuning van het lokaal bestuur. Ronse investeert daarnaast ook verder in e-inclusie om de digitale kloof zo goed mogelijk te dichten en ervoor te zorgen dat alle bewoners hier maximaal van gebruik kunnen maken. Voor het gebruik van deze applicaties, kan je op de website trouwens heldere instructievideo’s vinden. En uiteraard kan je ook nog steeds terecht bij de stedelijke diensten en Digipunt Ronse voor info en ondersteuning: https://www.digipuntronse.be.

Surf naar: