Inname openbaar domein

Bij verbouwingen of verhuis, plaatsen van stelling of werfzone, nutswerken...

Aanvragen inname openbaar domein

Wil je een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken voor het plaatsen van een verhuiswagen of -lift, verwacht je een vrachtwagen die iets komt leveren, ben je aan het (ver)bouwen en wil je een werfvoertuig, bouwmateriaal, kraan, stelling of container plaatsen? Dan moet je ten minste 7 werkdagen vooraf een aanvraag tot inname openbaar domein indienen bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid via het online aanvraagsysteem

Aanvraag inname openbaar domein

Niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Bekijk hier een filmpje met meer uitleg :

OPGELET : bij gewestwegen (Ninovestraat, Ninoofsesteenweg, Elzelestraat, Elzeelsesteenweg...) moet je ook een aanvraag doen bij het Agentschap Wegen en Verkeer via https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen. Voor inname langs gewestwegen langer dan 24 uur, wordt een retributie aangerekend door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Toelating

Na het online indienen van je aanvraag, krijg je een ontvangstbevestiging via email en zal je aanvraag verwerkt worden. De signalisatievergunning krijg je doorgestuurd via email. Deze signalisatievergunning bepaalt:

  • Welk deel van het openbaar domein mag worden ingenomen
  • Welke verkeersborden moeten gebruikt worden
  • Waar en hoe de verkeersborden moeten geplaatst worden

Bij inname van het openbaar domein is het gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Ze staan garant voor de veiligheid van alle weggebruikers. Dus ook de mensen die de werken uitvoeren, worden hierdoor beschermd.

Huur signalisatiemateriaal

Heb je zelf of je aannemer niet de nodige verkeersborden, dan kan je die huren via de stad. Je kan ze zelf plaatsen of laten plaatsen door de stadsdiensten. De aanvraag van verkeersborden gebeurt samen met de aanvraag van de signalisatievergunning. De huur van de borden wordt op voorhand betaald via overschrijving. Je krijgt hiervoor een automatisch betalingsverzoek via email. Na het uitvoeren van de betaling ontvang je de signalisatievergunning en het verhuurdocument en kan je de nodige verkeersborden afhalen kan bij de stedelijke werkplaats. Je hoeft de ontvangen documenten niet af te printen. Het volstaat om deze te tonen op je GSM. 

Kostprijs 

Sinds 1 januari 2024 geldt een vernieuwd retributiereglement voor het aanvragen van signalisatievergunningen en huren signalisatiemateriaal:

  • gratis: signalisatievergunningen die langer dan 4 werkdagen voor inname aangevraagd worden
  • signalisatievergunningen die later dan 4 werkdagen voor inname aangevraagd worden, kosten € 25 (administratieve kosten spoedprocedure) 
  • uitlenen signalisatiemateriaal: € 6 per dag en per bord (beperkt tot dagen inname openbaar domein)
  • leveren, plaatsen en terughalen van signalisatiemateriaal door de stadsdiensten : € 60

De verkeersborden kunnen maximaal 3 werkdagen vooraf afgehaald worden en moeten ten laatste 3 werkdagen na de periode van de inname terug afgeleverd worden. Bij laattijdig terugbrengen wordt een extra bedrag aangerekend voor de bijkomende dagen aan hetzelfde tarief als hoger vermeld en dit vanaf de 1ste kalenderdag na de periode van de inname.

Online aanvraagformulier

De signalisatievergunning kan enkel online aangevraagd worden via het online aanvraagformulier.
De aanvraag van verkeersborden zit verwerkt in het aanvraagformulier van de signalisatievergunning. 

Meer info? >> dienst Mobiliteit & Duurzaamheid – signalisatie@ronse.be – 055 23 27 53