Signalisatievergunning

Voor werken en verkeersbelemmeringen

Werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten worden aangeduid conform de wegcode. De verantwoordelijke uitvoerder van de werken moet hiervoor een signalisatievergunning hebben en eventueel vrijstelling van de blauwe zone of aannemerskaart voor werken in de betalende zone.

Voor inname van het openbaar domein op gewestwegen (Ninovestraat, Kruisstraat,…) langer dan 24 uur, wordt er een retributie aangerekend door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Aanvragen container, stelling, parkeerverbod, ...

Wil je een container of een stelling plaatsen op de openbare weg of wil je een parkeerverbod wegens verhuis, dan heb je een vergunning nodig.

Een aanvraag hiervoor dien je in ten minste 7 werkdagen vóór het begin van de werken bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid via signalisatie@ronse.be.

Voor gewestwegen (Ninovestraat, Ninoofsesteenweg, Elzelestraat, Elzeelsesteenweg, ...) moeten burgers ook de aanvraag doen bij het Agentschap Wegen en Verkeer via https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

Heb je zelf geen signalisatiemateriaal, dan kan je dit ontlenen via signalisatie@ronse.be.

Wil je parkeerverbodsborden plaatsen, dan kan je die huren via de stad. Je kan ze zelf plaatsen of laten plaatsen door de stadsdiensten. Jouw aanvraag hiervoor bevat een beschrijving van de lengte en de breedte van de plaats die je wilt innemen op de openbare weg (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijbaan of andere). De huur van de borden wordt op voorhand betaald via overschrijving. Afhalen kan bij de Stedelijke Werkplaats.

Tarief huur borden:

  • € 25 voor de huur van de borden & nadars (per week en per 5 stuks)
  • € 75 waarborg (deze wordt terugbetaald wanneer de borden zijn teruggebracht)
  • vanaf 1 juli 2023 - €60 voor het leveren, plaatsen en terughalen van de borden door onze diensten .

Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden, digitaal invullen en doormailen naar signalisatie@ronse.be.

 

Aanvraagformulier kleine werken

 

Aanvraag voor grondwerken (nutsmaatschappijen en aannemers)

Vanuit de Vlaamse overheid werd beslist dat alle nutsmaatschappijen en aannemers die grondwerken moeten uitvoeren in steden en gemeenten, vanaf 1 juli 2022 een signalisatievergunning moeten aanvragen via het  GIPOD-formulier.

Het betreft grondwerken cat. 1 (grondwerkzone >50 m²), grondwerken cat. 2 (grondwerkzone < of = 50m² en >3m²) en cat. 3 (grondwerkzone < 3m²).

De aannemers kunnen de toegang tot GIPOD aanvragen, via volgende link:

https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/2167013434/Module+voor+aannemers

Signalisatievergunningen voor grondwerken kunnen niet meer via e-mail naar de stad Ronse (signalisatie@ronse.be) aangevraagd worden maar enkel via het GIPOD-formulier. 

 

Nuttige links