Signalisatievergunning

Voor werken en verkeersbelemmeringen

Werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg moeten worden aangeduid conform de wegcode. De verantwoordelijke uitvoerder van de werken moet hiervoor een signalisatievergunning hebben en eventueel vrijstelling van de blauwe zone of aannemerskaart voor werken in de betalende zone.

Wil je een container of een stelling plaatsen op de openbare weg of wil je een parkeerverbod wegens verhuis, dan heb je een vergunning nodig.

Een aanvraag hiervoor dien je in ten minste 7 werkdagen vóór het begin van de werken bij de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid via signalisatie@ronse.be.

Heb je zelf geen signalisatiemateriaal, dan kan je dit ontlenen via signalisatie@ronse.be.

Wil je parkeerverbodsborden plaatsen, dan kan je die huren via de stad. Je kan ze zelf plaatsen of laten plaatsen door de stadsdiensten. Jouw aanvraag hiervoor bevat een beschrijving van de lengte en de breedte van de plaats die je wilt innemen op de openbare weg (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijbaan of andere). De huur van de borden wordt op voorhand betaald op de technische dienst in het stadhuis. Afhalen kan bij de Stedelijke Werkplaats.

Tarief huur borden:

  • € 25 voor de huur van de borden (max. 1 week en max. 5 borden)
  • € 75 waarborg (deze wordt terugbetaald als de borden zijn teruggebracht)
  • € 40 voor het leveren, plaatsen en terughalen van de borden door onze diensten.

Je kan de aanvraagformulieren hieronder downloaden, digitaal invullen en doormailen naar signalisatie@ronse.be.

Aanvraagformulier particulieren
Aanvraagformulier grote werken

Nuttige links