Ronse heeft eigen app

Ronse App

Digitaal overheidsloket voor elke Ronsenaar

De Vlaamse Overheid lanceerde de mobiele app van “Mijn Burgerprofiel”. Deze app is beschikbaar voor álle Vlaamse burgers. Ronse is één van de pilootgemeenten die, in samenwerking met Vlaanderen, de nieuwe app lanceerde in een eigen lokale versie.

Via de app kan je reeds een 25-tal attesten en uittreksels onmiddellijk downloaden. Je hoeft dus geen afspraak te maken voor een bezoek aan het stadhuis of via een mail de documenten aan te vragen. Vind je niet wat je nodig hebt? Dan kan je via de app de openingsuren nakijken en een afspraak inboeken met de juiste dienst. Ook meldingen van zwerfvuil of beschadigde voetpaden kunnen via deze weg rechtstreeks gemeld worden bij de juiste diensten. Naast de attesten en meldingen vind je in de app ook het laatste nieuws over Ronse en de Uit-kalender met activiteiten in Ronse. 

Dit is een belangrijke stap in de verdere versterking van de digitale dienstverlening. 

De stad onderzoekt samen met de Vlaamse Overheid hoe ze in de toekomst nog meer zaken via de app toegankelijk kan maken. Het is de ambitie om steeds meer zaken via de digitale weg te organiseren. Op deze manier kan de burger zonder zich te verplaatsen een beroep doen op de ondersteuning van het lokaal bestuur. Ronse investeert daarnaast ook verder in e-inclusie om de digitale kloof zo goed mogelijk te dichten en ervoor te zorgen dat alle bewoners hier maximaal van gebruik kunnen maken. De tijd die medewerkers winnen doorheen de digitale shift, kan worden aangewend om andere mensen aan het loket nog beter bij te staan.

Installeer de app !

Wie graag de app installeert, vindt deze in de Play Store (Android) of de App Store (Apple):

Mijn Burgerprofiel al een groot succes

De webversie van “Mijn Burgerprofiel” (www.mijnburgerprofiel.be) kende de afgelopen 2 jaren een enorme groei. Net zoals bij meer dan 70% van de lokale besturen vind je in Ronse een rechtstreekse link bovenaan de website van de stad. Vorig jaar werd in totaal meer dan 16 miljoen keer aangemeld in “Mijn Burgerprofiel”. “Mijn Burgerprofiel” was echter enkel in een webbrowser beschikbaar. De bouw van een mobiele app is een logische stap, zeker omdat meer Vlamingen over een smartphone beschikken dan over een computer.