Dieren

zwerfkatten

Zwerfkatten

Zwerfkatten kunnen aanleiding geven tot problemen en hinder: ze laten uitwerpselen achter, katers sproeien, kattengejank, vechtpartijen met tamme katten… Deze dieren kunnen niet naar een asiel, ze zijn te wild en kunnen niet meer tam gemaakt worden. Sterilisatie van katten en castratie van katers is de enige efficiënte en diervriendelijke oplossing om het probleem van zwerfkatten aan te pakken.

Hoe werkt het zwerfkattenproject?

Het stadsbestuur heeft voor het zwerfkattenproject een overeenkomst met RATO vzw. Als er een probleem van zwerfkatten gemeld wordt, wordt de persoon in kwestie gecontacteerd door de medewerkers van RATO. Gedurende 2 nachten wordt in de tuinen van de mensen die willen meewerken een vangkooi gezet. 's Anderendaags komen de medewerkers van RATO de kooien controleren. De gevangen katten - als het zwerfkatten zijn - worden naar de dierenarts gebracht. De gevangen dieren worden door de dierenarts onderzocht. Als ze gezond zijn worden ze gesteriliseerd of gecastreerd. Ze krijgen een knip in het oor, zo zijn ze makkelijk herkenbaar. Dieren die te ziek zijn krijgen een spuitje. Over de beslissing van de dierenarts wordt niet gediscussieerd.

Behandelde katten worden terug vrijgelaten in de buurt waar ze werden gevangen. Dit heeft een reden: als een kat wordt weggehaald uit een buurt, komt haar plaats vrij. Die zal snel ingenomen worden door een andere kat, die van ergens anders komt. Of door een nieuwe jonge kat die een plaats zoekt. Hoogstwaarschijnlijk zal dit een zwerfkat zijn die nog niet behandeld is, die ziektes kan overbrengen, die kan jongen… Het is beter dat de beschikbare plaats ingenomen wordt door een behandelde kat dan dat je nieuwe katten van ergens anders aantrekt. Katten zullen er altijd zijn en zijn ook nodig; ze moeten ratten en muizen vangen, of nesten van stadsduiven roven…

Doe je huiskat een bandje om, zodat de medewerkers van RATO kunnen zien dat er een tamme kat in de kooi geraakt is i.p.v. een zwerfkat.

Zijn er in je buurt zwerfkatten en wil je ze laten vangen, mail dan naar: info@ronse.be
Jaarlijks zijn er 4 vangcampagnes: in februari, mei, september en november.

Huiskatten

Als je zelf een kat hebt, is het aangeraden dat je je huisdier laat steriliseren of castreren. Als je een kat weggeeft of verkoopt, is dit verplicht. Meer info: www.huisdierinfo.be/katten.

Gevonden en verloren dieren.

Is je hond weggelopen, verwittig dan DogID, de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden, op 02 333 92 22 én de politie 055 33 70 33. Vind je zelf een hond, verwittig dan ook de politie. De politie zal de chip of tatoeage lezen en kan op die manier de eigenaar terugvinden. 

Het is ontzettend belangrijk - en wettelijk verplicht - dat je hond geïdentificeerd en geregistreerd is! Alleen op die manier kun je bewijzen dat jij de eigenaar bent! Als de politie je hond gevonden heeft, dan zul je gecontacteerd worden en kun je binnen de 24 u. je huisdier afhalen in de werkplaatsen (Leuzesesteenweg 144, Ronse) tijdens de kantooruren. Meer info: 055 33 74 06.

Een hond die niet geregistreerd is mag niet overgedragen of meegegeven worden; dat is zo bepaald in de wetgeving op de identificatie en registratie van honden. Honden die geen chip of tatoe hebben worden daarom altijd overgebracht naar het asiel. Daar zal de hond gechipt worden. Na betaling van de kosten krijg je je hond mee, samen met het Europees paspoort waarin alle gegevens van het dier vermeld zijn. Ook alle geregistreerde honden die niet binnen de 24 u. afgehaald worden, worden door het asiel opgehaald.

In het andere geval worden de dieren (daags nadien) door het dierenasiel "vzw Small Animals Veterinary Urgency (SAVU)" van Jette opgehaald.  

Schadelijke dieren

Bruine rat

Bruine ratten veroorzaken schade en kunnen ziekten overbrengen. Iedereen is verplicht om op eigen terrein de bruine rat te bestrijden. Zodra je merkt dat er ratten zitten, moet je ingrijpen! De beste manier om ze te bestrijden is preventie: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. De bruine rat kan met mechanische middelen gevangen worden. Maar het beestje is intelligent en wantrouwig; vangen is niet zo simpel. Daarom wordt de bruine rat vaak bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen: "rattenvergif". Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Muskusrat

De muskusrat is een knaagdier dat aan water gebonden is. Je vindt het dier voornamelijk langs stromend water met begroeide omgeving, maar je kunt hem ook in maïsvelden opmerken. Muskusratten zijn zeer goede zwemmers. Ze maken nesten in oevers van rivieren, in dijken en in zelf gebouwde winterhutten. Precies door die graafwerkzaamheden brengen muskusratten grote schade toe aan dijken en grachten. Ze eten vooral verse plantendelen, en daardoor kan er aanzienlijke vraatschade zijn. Daarom moeten muskusratten bestreden worden.

Het is verboden om muskusratten met gif te bestrijden. De rattenbestrijder gaat op zoek naar haarden van muskusratten door alle waterlopen af te speuren naar sporen. Bij een haard of in de buurt er van plaatst hij klemmen of fuiken. Elk bestrijdingsmiddel wordt met zorg geplaatst zodat nevenvangsten worden vermeden. Het zijn de waterlopenbeheerders die de bestrijding, afhankelijk van de categorie van de waterloop, al dan niet in samenspraak organiseren. Het provinciebestuur coördineert en ondersteunt de gemeentelijke muskusrattenbestrijding en subsidieert de mechanische bestrijdingsmiddelen.

Voor de bestrijding van ratten heeft het stadsbestuur een overeenkomst met RATO vzw.

Als je een rat opmerkt, meld je dit best zo snel mogelijk aan het stadsbestuur via info@ronse.be of 055 23 27 11. Samen wordt dan bekeken wanneer RATO langs kan komen om de ratten te bestrijden. 

Meer info: Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Landbouw en Platteland - rattenbestrijding
Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent - 09 267 86 69 
rattenbestrijding@oost-vlaanderen.be

Steenmarter 

De steenmarter komt in België vandaag veel meer voor dan vroeger, waardoor hij alsmaar vaker in de buurt van mensen vertoeft. De dieren zijn erg schattig maar kunnen ook schade veroorzaken in je huis, tuin of auto. Gelukkig bestaan er allerlei manieren om die schade te voorkomen. Als je denkt dat er een steenmarter in je huis zit, kun je dit melden via info@ronse.be. Als je dit wilt, kan iemand van RATO langs komen om na te gaan of het om een steenmarter gaat of om een ander dier. Lees meer op www.steenmarter.be

Vossen  

Vossen eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Wees slimmer dan de vos en hou je kippenren vosvrij!

De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend:
• Vossen zijn overwegend nachtdieren, je kippen ’s nachts onderbrengen in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem kan veel schade voorkomen. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt.
• Span een net boven je kippenren.

Meer gedetailleerde informatie vind je in de brochure ‘Slimmer dan de vos’. Schade door vossen kan je melden via het meldpunt van de Hubertus Vereniging Vlaanderen

Registratie van dieren

De meeste viervoeters moeten geregistreerd en geïdentificeerd zijn.

Handel in dieren

Het kweken en verhandelen van dieren is geregeld door de wetgeving Dierenwelzijn. Klik hier voor meer info.

Slachten van dieren

Europese en Belgische maatregelen moeten het slachten en doden van dieren in goede banen leiden. Slachthuizen moeten voldoen aan bepaalde vereisten. Eigenaars mogen varkens, schapen, geiten, gekweekt wild, konijnen en pluimvee ook buiten het slachthuis slachten en doden. De dieren moeten dan wel tevoren bedwelmd worden en het vlees moet voor eigen consumptie bedoeld zijn.

Thuisslachting: varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee en gekweekt wild mogen buiten het slachthuis geslacht worden voor particulier huishoudelijk verbruik. De eigenaar moet:

  • zich vooraf laten registreren bij de Lokale Controle-Eenheid  (LCE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV
  •  persoonlijk aangifte doen bij de ambtenaar die de gemeente daarvoor heeft aangesteld. Dat moet ten minste twee werkdagen voor de slachting gebeuren.

    Voor konijnen en pluimvee is deze registratie en aangifte niet nodig.

    Bij het thuisslachten moeten uiteraard ook de regels omtrent het dierenwelzijn gerespecteerd worden en moeten de dieren voor de slacht bedwelmd worden. Het vlees van een dier dat thuis geslacht werd mag enkel geconsumeerd worden door de houder en zijn gezin en mag niet gecommercialiseerd worden.

Onverdoofd slachten is sinds 1 januari 2019 verboden. Kleine herkauwers en pluimvee mogen dan alleen maar geslacht worden volgens de methode van de omkeerbare elektronarcose: een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Bij kalveren en runderen wordt de post-cut-stunning verplicht: een methode die meteen na de halssnede wordt toegepast. Zodra de  omkeerbare elektronarcose ook voor deze dieren op punt staat, zal ze eveneens verplicht zijn. Meer info: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/onverdoofd-slachten

Als je dan een dier wil slachten in het slachthuis, moet je geen slachtbewijs afhalen in het stadhuis, maar wordt alles geregeld in het slachthuis (op voorwaarde dus dat je geregistreerd bent en je registratienummer meeneemt naar het slachthuis).

Dode dieren

Als je huisdier overleden is, kan je dierenarts je zeker helpen met goede raad! Er is een verschil tussen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Een landbouwhuisdier moet opgehaald worden door een erkende ophaler. Kijk op www.rendac.be (het "vilbeluik") voor meer info of op www.vlaanderen.be. Ook als het gaat om een gestorven gezelschapsdier van meer dan 10 kg, moet je een erkende ophaler contacteren. 

 landbouwhuisdieren

runderen, schapen, geiten en dwerggeiten, varkens,
hangbuikzwijnen en herten
konijnen en pluimvee voor commerciële doeleinden

 gezelschapsdieren honden, katten, knaagdieren, konijnen, vissen,
kooi- en volièrevogels, duiven, kippen, kalkoen,
kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten

Dierenwelzijn - dierenbescherming

Als je dieren houdt, ben je verantwoordelijk voor deze dieren. Het zijn levende wezens, die naargelang de diersoort en het ras bijzondere behoeften hebben. Dieren moet je goed verzorgen! Meer info over dierenwelzijn vind je hier

Dieren in de zomer en de winter  

Bij extreem koude en slechte weersomstandigheden zoals hevige sneeuw- of regenval moeten dieren voldoende beschutting en vers voeder en water krijgen. Dieren die permanent buiten staan moeten altijd een droog schuilhok hebben, waar ze eventueel kunnen gaan neerliggen. Als je geen beschutting kunt voorzien, moet je de dieren bij slechte weersomstandigheden tijdig binnenhalen of verplaatsen naar een meer geschikte locatie.

In de winter is er niet genoeg gras op de weide. Daarom moeten de dieren bijgevoederd worden. De dieren moeten ook altijd voldoende water hebben! In de zomer moeten dieren in de weide beschutting tegen de zon krijgen. Voorzie ook voldoende en vers water, en voeder bij als het nodig is.  

Meer info: Algemene info Vlaanderen