Registratie, handel en slachten van dieren

Registratie van dieren

De meeste viervoeters moeten geregistreerd en geïdentificeerd zijn.

Handel in dieren

Het kweken en verhandelen van dieren is geregeld door de wetgeving Dierenwelzijn. Klik hier voor meer info.

Slachten van dieren

Europese en Belgische maatregelen moeten het slachten en doden van dieren in goede banen leiden. Slachthuizen moeten voldoen aan bepaalde vereisten. Eigenaars mogen varkens, schapen, geiten, gekweekt wild, konijnen en pluimvee ook buiten het slachthuis slachten en doden. De dieren moeten dan wel tevoren bedwelmd worden en het vlees moet voor eigen consumptie bedoeld zijn.

Thuisslachting: varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee en gekweekt wild mogen buiten het slachthuis geslacht worden voor particulier huishoudelijk verbruik. De eigenaar moet:

  • zich vooraf laten registreren bij de Lokale Controle-Eenheid  (LCE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV
  • persoonlijk aangifte doen bij de ambtenaar die de gemeente daarvoor heeft aangesteld. Dat moet ten minste twee werkdagen voor de slachting gebeuren.

    Voor konijnen en pluimvee is deze registratie en aangifte niet nodig.

    Bij het thuisslachten moeten uiteraard ook de regels omtrent het dierenwelzijn gerespecteerd worden en moeten de dieren voor de slacht bedwelmd worden. Het vlees van een dier dat thuis geslacht werd mag enkel geconsumeerd worden door de houder en zijn gezin en mag niet gecommercialiseerd worden.

Onverdoofd slachten is sinds 1 januari 2019 verboden. Kleine herkauwers en pluimvee mogen dan alleen maar geslacht worden volgens de methode van de omkeerbare elektronarcose: een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Bij kalveren en runderen wordt de post-cut-stunning verplicht: een methode die meteen na de halssnede wordt toegepast. Zodra de  omkeerbare elektronarcose ook voor deze dieren op punt staat, zal ze eveneens verplicht zijn. Meer info: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/onverdoofd-slachten

Als je dan een dier wil slachten in het slachthuis, moet je geen slachtbewijs afhalen in het stadhuis, maar wordt alles geregeld in het slachthuis (op voorwaarde dus dat je geregistreerd bent en je registratienummer meeneemt naar het slachthuis).