Dierenwelzijn

Dierenwelzijn - dierenbescherming

Als je dieren houdt, ben je verantwoordelijk voor deze dieren. Het zijn levende wezens, die naargelang de diersoort en het ras bijzondere behoeften hebben. Dieren moet je goed verzorgen! 

Meer info over dierenwelzijn vind je op : 

Dieren in de zomer en de winter  

Bij extreem koude en slechte weersomstandigheden zoals hevige sneeuw- of regenval moeten dieren voldoende beschutting en vers voeder en water krijgen. Dieren die permanent buiten staan moeten altijd een droog schuilhok hebben, waar ze eventueel kunnen gaan neerliggen. Als je geen beschutting kunt voorzien, moet je de dieren bij slechte weersomstandigheden tijdig binnenhalen of verplaatsen naar een meer geschikte locatie.

In de winter is er niet genoeg gras op de weide. Daarom moeten de dieren bijgevoederd worden. De dieren moeten ook altijd voldoende water hebben! In de zomer moeten dieren in de weide beschutting tegen de zon krijgen. Voorzie ook voldoende en vers water, en voeder bij als het nodig is.  

Meer info: Natuur en milieu Vlaanderen

Opvang van dieren tegen betaling - erkenningsnummer

Vang je regelmatig honden of katten op tegen betaling? Dan heb je hiervoor een erkenningsnummer van Dierenwelzijn Vlaanderen nodig. Ook opvang zonder overnachting is een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Wanneer moet je erkend zijn als pensionhouder door Dierenwelzijn Vlaanderen?

  • Als je regelmatig honden of katten van iemand anders opvangt
  • Als je ze onderdak en de nodige zorg geeft
  • Als je dit gedurende een beperkte tijd doet
  • Als je een vergoeding ontvangt voor de opvang

Alle info : https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/opvang-van-dieren-tegen-betaling