Aankoop van een huisdier

hond

Nieuwe regelgeving in Wallonië 

Sinds 1 juli 2022 moet iedereen die in Wallonië een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een vergunning kunnen voorleggen. De vergunning geldt als bewijs dat je het recht hebt om dieren te houden. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.

Wat als je in Vlaanderen woont?

  • Asielen, verkopers en kwekers in Vlaanderen moeten dit document niet opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.

     
  • Kopers die in Vlaanderen wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit document kunnen voorleggen.

Je kan deze vergunning aanvragen en verkrijgen bij:

Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement, Agriculture

Avenue Prince de Liège 15

5100 Jambes

E-mail: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be

Vermeld steeds jouw naam, adres en rijksregisternummer.

Meer info:  https://www.wallonie.be/fr/actualites/bien-etre-animal-le-permis-de-detention-est-entre-en-vigueur