Naschoolse kinderopvang

Sinds 2007 staat het Sociaal Huis in voor een BKO-werking in Ronse. Het BKO (Buitenschoolse Kinder Opvang) zorgt voor de voor- en naschoolse kinderopvang bij een aantal scholen in Ronse. De Buitenschoolse Kinderopvang wordt georganiseerd tijdens de schooldagen op 5 verschillende locaties.

Locaties

Voor het Gemeenschapsonderwijs:

 • Dr. O. Decroly kleuterscholen (Germinal)
  Geraardsbergenstraat 221
  9600 Ronse
  BKO: 0474 49 02 71
 • BSGO Decrolyschool
  Koningin Astridplein 1
  9600 Ronse
  BKO: 0474 49 03 83

Voor het Katholiek Onderwijs Ronse:

 • Campus Glorieux Kleuter
  Sint-Pietersnieuwstraat 4
  9600 Ronse
  BKO: 0474 49 02 68
 • Campus Glorieux Lager
  Stefaan Modest Glorieuxlaan 40
  9600 Ronse
  BKO: 0470 97 83 96
 • Campus Sint-Antonius
  Charles de Gaullestraat 10
  9600 Ronse
  BKO: 0473 82 89 46

Per opvanglocatie beschikken de opvangbegeleiders over een GSM (zie ook gsm-nummer vermeld in het groen per locatie). Tijdens de opvangmomenten zijn de begeleiders op dit nummer bereikbaar.

Inschrijving

Inschrijvingsformulieren, inlichtingenfiches, schriftelijke overeenkomsten, huishoudelijk reglement, aanwezigheidsregister en aanbod vrije tijd.

Voor elk opgevangen kind wordt een inschrijvingsformulier ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van dit formulier omvat:

 • de identificatiegegevens van het kind en de ouders
 • de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts
 • de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind
 • de personen die het kind mogen ophalen

De inschrijvingsformulieren kan je downloaden (zie 'documenten' onderaan deze pagina) of kunnen op vraag verkregen worden via de coördinator of via de begeleidsters van de opvanglocatie (in de school).  Dit formulier wordt ondertekend door de ouder of de voogd van het kind en moet zo spoedig mogelijk bezorgd worden aan onze diensten. Indien de ouders niet op hetzelfde adres wonen (vb. co-ouderschap) maar toch allebei het kind brengen of halen, worden er 2 dossiers aangemaakt met aparte inschrijvingsdocumenten.

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over jouw kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van jouw kind, uw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door. Er wordt een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche gegarandeerd.

1. Voor- en naschoolse kinderopvang (BKO)

Er is opvang voorzien vóór en na schooltijd en op woensdagnamiddag, van 6.45 tot 18.30 u. Een half uur vóór en na de lessen wordt de opvang door de school verzorgd en is het gratis. Tijdens schoolvrije dagen wordt er geen opvang voorzien.

Per begonnen half uur, betaal je € 1. Op woensdagnamiddag worden 2 tarieven gehanteerd. Automatisch wordt het meest voordelige tarief toegepast voor de berekening van de ouderbijdrage op woensdagnamiddag.
Tarief 1: € 1 per begonnen half uur
Tarief 2: - Ten langste 3 uur aanwezigheid in de opvang: maximum € 4,50
               - Tussen 3 en 6 uur aanwezigheid in de opvang: maximum € 6,50
               - Meer dan 6 uur aanwezigheid in de opvang: maximum € 12,50

2. Huiswerk en Studiepaleis (lager onderwijs)

Niettegenstaande het BKO-aanbod onder de noemer “vrije tijd” valt, krijgen kinderen de kans om tijdens het opvangmoment zelfstandig hun huiswerk te maken. Daarnaast kan er na school onder voorwaarden voorzien worden in een aanbod Studiepaleis.

SAAMO staat, samen met de scholen, in voor het aanbod Studiepaleis. Kinderen maken in een rustige omgeving en onder begeleiding van een vrijwilliger hun huiswerk. Studiepaleis gaat door van 16 tot 17 u. op maandag en donderdag. De toeleiding gebeurt op voorstel van de (zorg)leerkracht van de school van je kind in het lager onderwijs op de volgende scholen:

 • Decroly Lager
 • Sint Antonius College
 • Glorieux Lager

Info, prijs en contact 

Tarief Kinderopvang - Studiepaleis
Per begonnen half uur, betaal je € 1. Enkel voor de Buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag wordt een tweede tarief gehanteerd (zie ‘1. Kinderopvang’). Als minimum 2 kinderen van hetzelfde gezin op dezelfde dag aanwezig zijn in de BKO, kan je genieten van een gelijktijdigheidskorting van 25% voor elk kind. Indien je denkt in aanmerking te komen voor het sociaal tarief kan je contact opnemen met de coördinator Buitenschoolse kinderopvang. De facturen worden maandelijks opgestuurd of meegegeven met de kinderen, dit is in principe op einde van de maand volgend op de gefactureerde maand. Indien het facturatiebedrag voor de respectievelijke maand kleiner is dan € 25 worden er een aantal maanden samen gebundeld.

Inschrijvingen
Inschrijven is verplicht! Het inschrijvingsformulier kan je hieronder downloaden of is te bekomen bij het Sociaal Huis en de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang op de verschillende locaties. 

Contact
Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) 
OCMW-Ronse - Sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse
055 23 56 25 - bko@ronse.be

>> De coördinator is telefonisch bereikbaar voor inhoudelijke vragen op: maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 15.30 u. op 055 23 56 25.
>> Voor vragen over facturatie, wijziging van gegevens (adres, telefoonnummer…) enz. stuur je best een mailtje naar bko@ronse.be. Wens je hierover telefonisch contact,dan kan dat op 055 23 56 45.

Documenten