Naschoolse kinderopvang

Sinds het schooljaar 2014 - 2015 zijn er in Ronse drie mogelijkheden wat betreft georganiseerde buitenschoolse kinderopvang: 

1. Naschoolse Kinderopvang (kleuter- en lager onderwijs)
2. Sportacademie (lager onderwijs)
3. Studiepaleis (lager onderwijs)

Locaties

De Buitenschoolse Kinderopvang wordt georganiseerd tijdens de schooldagen op 6 verschillende locaties :

Voor het Gemeenschapsonderwijs:
- Dr. O. Decrolykleuterscholen (Germinal), Geraardsbergenstraat 221, 9600 Ronse
  telefoon BKO: 0474 49 02 71

- BSGO Decrolyschool, Koningin Astridplein 1, 9600 Ronse
  telefoon BKO: 0474 49 03 83

Voor het Katholiek Onderwijs Ronse
- Campus Glorieux Kleuter, Sint-Pietersnieuwstraat 4, 9600 Ronse
  telefoon BKO: 0474 49 02 68

- Campus Glorieux Lager, op 2 locaties:
        - voormalig Glorieux, Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse
          telefoon BKO: 0474 49 02 27
        - voormalig Sancta Maria Lager, Stefaan Modest Glorieuxlaan 40, 9600 Ronse
          telefoon BKO: 0470 97 83 96

- Campus Sint-Antonius, Charles de Gaullestraat 10, 9600 Ronse
  telefoon BKO: 0473 82 89 46

1. Naschoolse kinderopvang

Er is opvang voorzien vóór en na schooltijd en op woensdagnamiddag, van 6.45 tot 18.30 u. Een half uur vóór en na de lessen wordt de opvang door de school verzorgd en is het gratis. Tijdens schoolvrije dagen wordt er geen opvang voorzien.

Per begonnen half uur, betaal je € 1. Op woensdagnamiddag worden 2 tarieven gehanteerd. Automatisch wordt het meest voordelige tarief toegepast voor de berekening van de ouderbijdrage op woensdagnamiddag.
Tarief 1: € 1 per begonnen half uur
Tarief 2: - Ten langste 3 uur aanwezigheid in de opvang: maximum € 4,50
               - Tussen 3 en 6 uur aanwezigheid in de opvang: maximum € 6,50
               - Meer dan 6 uur aanwezigheid in de opvang: maximum € 12,50

2. Sportacademie (lager onderwijs)

Hou je heel veel van sporten maar weet je niet goed wat te kiezen? Zou je liever alle sporten tegelijkertijd doen? Dan moet je meedoen aan de sportacademie! Hier leer je verschillende sporten op een plezierige manier zonder de druk van de competitie te voelen!

Vanaf de 2de week van september, telkens van 16 tot 17 u.

  • Sancta Maria: maandag
  • Glorieux: maandag
  • St.-Antoniuscollege: dinsdag
  • O. Decrolyschool: donderdag

De kinderen worden opgehaald en teruggebracht naar de BKO. Ouders halen hun kinderen dus op in BKO, en niet aan de sportzaal!
Alle deelnemers zijn verzekerd. Vergeet je sportkledij niet!

3. Studiepaleis (lager onderwijs)

Kinderen maken in een rustige omgeving en onder begeleiding hun huiswerk.
Op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 16 tot 17 u. op de school van jouw kind

'Stille studie voor iedereen'
Kinderen maken in stilte hun huiswerk.
Na een halfuur of een uur kan je kind naar de buitenschoolse opvang (BKO) of naar huis.
Inschrijving via Sociaal Huis Ronse (zie contactgegevens BKO).

Huistaakbegeleiding
Kinderen maken hun huiswerk onder extra begeleiding van een vrijwilliger.
Na een uur kan je kind naar de buitenschoolse opvang (BKO) of naar huis.
Selectie van de kinderen gebeurt door de leerkracht van jouw kind!
Inschrijving gebeurt via het onderwijsopbouwwerk.

Info en contact 

Tarief Kinderopvang - Sportacademie - Studiepaleis
Per begonnen half uur, betaal je € 1,00. Enkel voor de Buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag wordt een tweede tarief gehanteerd (zie ‘1. Kinderopvang’).
Als minimum 2 kinderen van hetzelfde gezin op dezelfde dag aanwezig zijn in de BKO, kan je genieten van een gelijktijdigheidskorting van 25% voor elk kind. Indien je denkt in aanmerking te komen voor het sociaal tarief kan je contact opnemen met de coördinator Buitenschoolse kinderopvang. De facturen worden maandelijks opgestuurd of meegegeven met de kinderen, dit is op einde van de maand volgend op de gefactureerde maand.

Inschrijvingen
Inschrijven is verplicht voor de 3 mogelijkheden ! Het inschrijvingsformulier kan je hier downloaden of is te bekomen bij het Sociaal Huis en de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang op de verschillende locaties. 

Contact
Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) 
OCMW-Ronse - Sociaal Huis, O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse
Tel. 055 23 56 25 - Fax 055 23 74 49
bko@ronse.be

>> De coördinator is telefonisch bereikbaar voor inhoudelijke vragen op: maandag, dinsdag en vrijdag van 8:30 tot 15:30 en dit op 055 235 625.
>> Voor vragen over facturatie, wijziging van gegevens (adres, telefoonnummer…) enz. stuurt je best een mailtje naar bko@ronse.be
     Wens je hierover telefonisch contact dan kan dat op 055 235 621.

Documenten: