De Pipompuulekies

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO).

Dit initiatief richt zich specifiek naar alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 6 jaar, maar alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar kunnen hier terecht. Er kan voorrang gegeven worden aan kinderen die in Ronse wonen en/of er school lopen en naar ouders die werken in Ronse. Er is eveneens een voorrangsregeling voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Nieuwe locatie !!! Vanaf 1 juli 2019 gaat IBO De Pipompuulekies door in het Autonoom Internaat Vlaamse Ardennen, Ninovestraat 169 te Ronse.

De deuren gaan open vanaf 7 u. en sluiten om 18 u. De kindjes worden opgevangen door gekwalificeerde begeleiders.

Tarieven: 

  • € 12,50 voor een verblijf langer dan 6 uur;
  • € 6,50 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
  • € 4,50 EUR voor een verblijf van minder dan 3 uur.

De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee en krijgen ter plaatse wel een vieruurtje dat inbegrepen is in de prijs. Er kan een fiscaal attest voor het verblijf verkregen worden.

Inschrijven
Je dient hiervoor éénmalig een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen. Deze kan je hier downloaden of bekomen via de Cel Kinderopvang van het Sociaal Huis. Door de schriftelijke overeenkomst te ondertekenen ga je akkoord met het huishoudelijk reglement. De ondertekende overeenkomst kan je mailen naar ibo@ronse.be of opsturen naar Sociaal Huis Cel kinderopvang, Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse. De overeenkomst geldt tot het einde van de 3e kleuterklas (inclusief zomervakantie).

Pas wanneer de schriftelijke overeenkomst in orde is, krijg je toegang tot de reservatie via de webshop. Je betaalt bij reservatie een vaste kost per halve dag. Nadien krijg je een factuur waarbij de reeds betaalde voorschotten worden verrekend. Annulering en/of terugbetaling kan enkel op basis van een medisch attest.

Mocht je door omstandigheden niet zelf kunnen instaan voor de reservatie, dan kan je tijdens de openingsuren terecht op het Sociaal Huis (8.30 - 11.30 u.) of op afspraak op het nummer 055 23 28 45.