Adviezen bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang. Deze opdrachten moeten ervoor zorgen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle kinderopvang is die voor iedereen toegankelijk is. Zo vraagt het Agentschap Opgroeien aan het lokaal bestuur om een advies te formuleren over alle aanvragen binnen de gemeente. Hiervoor werden duidelijke criteria en een beoordelingsprocedure vastgelegd. Deze werden positief geadviseerd door het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Zo heeft het lokaal bestuur een belangrijke adviesrol bij :

1. Uitbreiding kinderopvang

Advies in het kader van een uitbreidingsronde kinderopvang. De Vlaamse Regering kan beslissen om voor kinderopvang van baby's en peuters bijkomende middelen vrij te maken. Het gaat dan over een uitbreiding van de subsidie voor inkomenstarief en/of plussubsidie. Dit noemen we een 'uitbreidingsronde kinderopvang'.

>> Documenten

2. Vergunningsaanvraag

Advies in het kader van een vergunningsaanvraag. Wanneer een organisator wil starten met kinderopvang of uitbreiden met een aanzienlijk aantal plaatsen moet deze hiervoor een vergunningaanvraag indienen. Een belangrijke voorwaarde om vergund te worden is het advies bij het lokaal bestuur inwinnen. Wil je dus een vergunning voor het organiseren van groepsopvang? Dan moet je sinds 1 januari 2022 aan het lokaal bestuur een opportuniteitsadvies aanvragen. Je bent niet verplicht dit advies te volgen, maar het advies moet wel bij de vergunningsaanvraag worden toegevoegd.

Het opportuniteitsadvies is verplicht voor:

  • een nieuwe locatie groepsopvang
  • de verhuis van een locatie groepsopvang binnen de gemeente
  • een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang

>> Documenten