Wateroverlast

Overstromingen zijn, samen met de stormen, één van de natuurlijke risico's waarmee we in België het vaakst worden geconfronteerd. Sommige waterlopen zijn er bijzonder onderhevig aan. Ook andere plaatsen kunnen overstromen als de bodem en de riolering er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen. Overstromingen brengen grote problemen met zich mee: vervuiling, schade aan woningen, schade aan wagens...

Overstromingen voorspellen 

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een website waarop je kan nakijken of er de komende 48 u. overstromingen worden voorspeld: www.overstromingsvoorspeller.be.

Wat te doen bij wateroverlast?

Bij hoogdringendheid: bel het noodnummer 100 of 101.
Indien minder dringend: bel de brandweer op het algemene nummer 055 33 50 55, zodat de 100-lijn kan worden vrijgehouden voor spoedgevallen.
Gevulde zandzakjes kan je krijgen via de brandweer of de stedelijke werplaats..

Rampenfonds

Als je slachtoffer bent van een natuurramp, kan je in sommige gevallen een aanvraag om financiële tussenkomst indienen bij het Rampenfonds.
Tip: Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij kan je helpen om de schaderegeling op gang te brengen.