Stedelijke werkplaats

Leuzesesteenweg 144
9600 Ronse
België

Telefoon
055 23 28 70
Toegankelijkheid

Je kan deze dienst bereiken gedurende de openingsuren van het stadhuis.

Extra informatie

Deze dienst staat in voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan het openbaar domein, gebouwen, inrichtingen, waterlopen, openbaar groen en parken. De verschillende werkploegen zijn onderverdeeld in drie afdelingen :

  • Wegenis & Logistiek
  • Gebouwen
  • Groenbeheer

De verantwoordelijken en ploegbazen staan in voor de coördinatie van de verschillende werkploegen.