Stedelijke Werkplaats

Leuzesesteenweg 144
9600 Ronse
België

Telefoon
055 23 28 70
Extra informatie

Deze dienst staat in voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan het openbaar domein, gebouwen, inrichtingen, waterlopen, openbaar groen en parken. De verschillende werkploegen zijn onderverdeeld in drie afdelingen :

  • Wegenis, riolering, technische logistiek
  • Gebouwen
  • Groendienst

De verantwoordelijken en ploegbazen staan in voor de coördinatie van de verschillende werkploegen.