Werken bij het lokaal bestuur

personeelsfoto

Belangrijke werkgever in de regio

Het lokaal bestuur van Ronse ( = stad en OCMW) biedt werkgelegenheid aan meer dan 500 personen, zowel in vast als in contractueel verband. De stad is hiermee een belangrijke werkgever in de regio. Al deze mensen werken op heel wat verschillende diensten.

Op het vlak van personeelsbeleid wordt tegemoet gekomen aan de meest moderne noden zoals dringend verlof, ziekte, kinderen, soepele vakantieregeling enz. Anderzijds wordt van het personeel enige flexibiliteit verwacht in geval de nood zich voordoet. Werken bij een stadsbestuur, is werken voor de bevolking. Zij zorgen immers voor de inkomsten van de stad en dus ook voor het loon van het stadspersoneel. Van elk personeelslid wordt zin voor initiatief en een positieve inzet verwacht om zo samen een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te verstrekken. Cliëntvriendelijkheid, correctheid, inzet, nauwkeurigheid, motivatie, snelheid, hulpvaardigheid zijn eigenschappen die het stadspersoneel dagelijks hoog in het vaandel moet dragen.

Er bestaat geen twijfel over: werken in de stad waar je woont is een immens voordeel.  Maar ook al woon je niet in Ronse, laat dit je niet afschrikken om te komen werken in Ronse. Door de vlotte bereikbaarheid (N60 Gent - Ronse en A8 Brussel - Doornik), blijft fileleed je bespaard.

Vacatures bij het lokaal bestuur

Alle openstaande vacatures worden steeds lokaal en regionaal gepubliceerd. Je vindt ze eveneens terug op de Wisbank van de VDAB en op deze website. Je vindt een korte omschrijving van wat de functie inhoudt en de mogelijke start van de procedure (= publicatie vacature).

Voor elke vacature wordt een examenprocedure georganiseerd. Voor alle functies van niveau A, B en C betekent dit een schriftelijk en mondeling examen. Voor de functies op niveau D en E is dit een praktisch en mondeling examen. Voor alle functies waar men met publiek in contact komt, wordt voorafgaand aan het bekwaamheidsexamen een taalexamen georganiseerd.

Spontaan solliciteren

Spontaan solliciteren kan ook altijd. Deze spontane sollicitaties worden één jaar bijgehouden. Wanneer er binnen het jaar een vacature gepubliceerd wordt waarvoor jij in aanmerking komt, dan word je hiervan op de hoogte gebracht. Zo krijg je meteen de kans om je kandidatuur te stellen voor deze functie. Wil je spontaan solliciteren? Klik hier

 

Het lokaal bestuur als werkgever

Werken voor de stad Ronse biedt heel wat voordelen.

 • Werken voor het Lokaal Bestuur Ronse is als thuis werken. De korte verplaatsing bespaart je niet enkel veel tijdverlies en ander fileleed. Je realiseert bovendien een aanzienlijke besparing op je brandstof- en onderhoudskosten en je draagt zo ook je steentje bij tot een vermindering van belasting van het milieu.
 • Dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer worden integraal vergoed. Voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen kan je aanspraak maken op een kilometervergoeding en wordt je voertuig via een omniumverzekering verzekerd voor eventuele schadegevallen.
 • Alle diensten maken gebruik van een prikklok, waarvan een aantal diensten werken met een stelsel van glijdende werktijden. Door dit stelsel kan je zelf (gedeeltelijk) te bepalen wanneer je het werk aanvat en eindigt.
 • Je hebt jaarlijks recht op 32 betaalde vakantiedagen.
 • Eventuele overuren worden, naar gelang de voorziene regeling, uitbetaald of gecompenseerd. Je extra inspanningen blijven dus niet zonder tegenprestatie.
 • Elk personeelslid krijgt het nodige werkmateriaal ter beschikking.
 • Het stadsbestuur stelt een bedrag ter beschikking voor permanente vorming van de personeelsleden. Vorming kan zowel op vraag van het bestuur als op vraag van het personeelslid (als het nuttig is voor de werking binnen het bestuur) en wordt betaald door het bestuur.
 • Jaarlijks biedt het bestuur een nieuwjaarsevenement aan aan al haar personeelsleden.
 • Het stadsbestuur verleent haar personeel ook extra-legale voordelen met name:
  - Na één jaar anciënniteit kunnen de contractuele personeelsleden vrijwillig en gratis gebruik maken van de collectieve hospitalisatieverzekering.
  - Statutairen kunnen onmiddellijk aansluiten aan de hospitalisatieverzekering.
  - Gezinsleden kunnen ook aansluiten, mits betaling, aan voordelige voorwaarden.
  - Aan elk personeelslid wordt per gewerkte dag één maaltijdcheque toegekend.
 • De personeelsleden krijgen de kans zich aan te sluiten bij onze vriendenkring.
 • Jaarlijks wordt via deze vriendenkring een personeelsuitstap georganiseerd waarvoor elke deelnemer dienstvrijstelling geniet en een sinterklaasfeest. Bovendien kan elk lid via deze weg aanspraak maken op o.a. een jaarlijkse getrouwheidspremie, premie bij huwen of samenwonen, premie bij geboorte van een kind, premie bij pensionering... Een aantal (vooral Ronsische) handelaars hebben zich tevens akkoord verklaard met het toekennen van een korting op hun koopwaren aan de leden van de vriendenkring.

Rechtspositieregeling

De rechten en plichten van het personeel van het Lokaal Bestuur Ronse staan beschreven in de rechtspositieregeling (RPR) van de stad en OCMW.

Arbeidsreglement

De verschillende arbeidsreglementen kan je hieronder nalezen.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de personeelsdienst van stad of OCMW.