Werken bij het lokaal bestuur

Belangrijke werkgever in de regio

Elk bedrijf is  een weerspiegeling van haar medewerkers.

Als werknemers zich gelukkig, gesteund en gewaardeerd voelen dan werkt  de organisatie beter.

Het lokaal bestuur Ronse wil zorgen voor verbinding. Dit start bij mensen. Alles wat we doen wordt geïnspireerd door en voor mensen. We helpen onze medewerkers het beste te halen uit wat hen speciaal maakt. Het zijn die mensen die ons in staat stellen een dienstverlening aan te bieden en oplossingen voor onze klanten te vinden die onze overtuiging weergeven. Voor elkaar zorgen is de beste manier om met elkaar in verbinding te treden. Het zijn onze 300 medewerkers die banden bouwen met elkaar, met onze inwoners, onze bezoekers, onze bedrijven, onze partners bij het verlenen van een klantgerichte dienstverlening.

Wij zijn het lokaal bestuur Ronse. Wij zijn meer dan een bedrijf. Wij zijn een weerspiegeling van onze mensen waar alles draait om mensen zodat we een tevreden glimlach kunnen brengen op het gezicht van onze klanten.

Voel jij je ook verbonden met deze visie, deze manier van werken?

Neem gerust eens een kijkje in de uitgebreide brochure voor alle nuttige informatie mocht je bij het lokaal bestuur Ronse willen solliciteren (spontaan of in het kader van een selectieprocedure).

Ga naar “www.virtueelronse.be” en maak virtueel kennis met de stad waarvoor je wenst te werken.  De beelden spreken voor zich.

 

Het lokaal bestuur als werkgever

Werken voor de stad Ronse biedt heel wat voordelen.

 • Werken voor het Lokaal Bestuur Ronse is als thuis werken. De korte verplaatsing bespaart je niet enkel veel tijdverlies en ander fileleed. Je realiseert bovendien een aanzienlijke besparing op je brandstof- en onderhoudskosten en je draagt zo ook je steentje bij tot een vermindering van belasting van het milieu.
 • Dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer worden integraal vergoed. Voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen kan je aanspraak maken op een kilometervergoeding en wordt je voertuig via een omniumverzekering verzekerd voor eventuele schadegevallen.
 • Alle diensten maken gebruik van een prikklok, waarvan een aantal diensten werken met een stelsel van glijdende werktijden. Door dit stelsel kan je zelf (gedeeltelijk) te bepalen wanneer je het werk aanvat en eindigt.
 • Je hebt jaarlijks recht op 32 betaalde vakantiedagen.
 • Eventuele overuren worden, naar gelang de voorziene regeling, uitbetaald of gecompenseerd. Je extra inspanningen blijven dus niet zonder tegenprestatie.
 • Elk personeelslid krijgt het nodige werkmateriaal ter beschikking.
 • Het stadsbestuur stelt een bedrag ter beschikking voor permanente vorming van de personeelsleden. Vorming kan zowel op vraag van het bestuur als op vraag van het personeelslid (als het nuttig is voor de werking binnen het bestuur) en wordt betaald door het bestuur.
 • Jaarlijks biedt het bestuur een nieuwjaarsevenement aan aan al haar personeelsleden.
 • Het stadsbestuur verleent haar personeel ook extra-legale voordelen met name:
  • Zowel contractuele personeelsleden als statutairen kunnen vrijwillig en gratis gebruik maken van de collectieve hospitalisatieverzekering.
  • Gezinsleden kunnen ook aansluiten, mits betaling, aan voordelige voorwaarden.
  • Aan elk personeelslid wordt per gewerkte dag één maaltijdcheque toegekend.
 • De personeelsleden krijgen de kans zich aan te sluiten bij onze vriendenkring.   
  Jaarlijks wordt via deze vriendenkring minimum één personeelsactiviteit georganiseerd.
  Bovendien kan elk lid via deze weg aanspraak maken op o.a. een jaarlijkse getrouwheidspremie, premie bij huwen of samenwonen, premie bij geboorte van een kind, premie bij pensionering... .

Rechtspositieregeling

De rechten en plichten van het personeel van het Lokaal Bestuur Ronse staan beschreven in de rechtspositieregeling (RPR) van de stad en OCMW.

Arbeidsreglement

De verschillende arbeidsreglementen kan je hieronder nalezen.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de personeelsdienst van stad of OCMW.