Jobstudenten

Aan de slag als jobstudent bij lokaal bestuur Ronse?

Tijdens het weekend en/of in vakantieperiodes is het lokaal bestuur Ronse op zoek naar enthousiaste jongeren om verschillende werkingen te ondersteunen. Je kan bij dienst Jeugd aan de slag als animator of jobstudent op het speelplein of bij Villa Creademie, bij de dienst Sport als monitor op de sportkampen, kassamedewerker of redder in het zwembad en als begeleider bij de kinderopvang IBO (De Pipompuulekies). 

Deadline voor het indienen van kandidaturen voor de vakantiewerking in de zomervakantie is 17 mei 2023. Aanvragen die later ingediend worden kunnen jammer genoeg niet meer aanvaard worden. 

>> Speelpleinwerking - Villa Creademie (klik voor meer info) Klik hier om in te schrijven
>> Sportkampen (klik voor meer info) Klik hier om in te schrijven
>> Kassamedewerker sporthal 't Rosco (klik voor meer info)
Momenteel zijn er reeds voldoende kandidaten voor de functie van kassamedewerker. Aanmelden is nog steeds mogelijk, je wordt gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen. 
Klik hier om in te schrijven
>> Redder zwembad 't Rosco (klik voor meer info) Klik hier om in te schrijven
>> Kinderopvang (klik voor meer info) Klik hier om in te schrijven

 

 

 • Voor de verschillende functies gelden verscheidene functieprofielen. Hieronder vind je een overzichtje van de verschillende functies.
 • Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Animator speelpleinwerking – Villa Creademie

Taken

 • Je staat in voor de voorbereiding van de activiteiten en richt de speel- en sportruimte in
 • Je begeleidt en animeert de kinderen bij het spelen/sporten
 • Je houdt toezicht tijdens het vrij spel
 • Je bewaakt op elk ogenblik de veiligheid van de kinderen
 • Je beheert en houdt toezicht op het materiaal en de infrastructuur
 • Je voert verzorgende taken uit
 • Waar nodig spring je in voor de hoofdanimator (monitor) en de andere animatoren (monitoren)

Vaardigheden

Je werkt graag met kinderen. Je kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in team.

 • Je bent dynamisch en communicatief
 • Je beschikt over voldoende organisatie- en planningsvermogen
 • Ervaring met sportkampen, speelpleinwerking, jeugdwerk en/of vrijwilligerswerk is een pluspunt
 • Je bent flexibel
 • Je bent enthousiast, sociaal, vlot in de omgang met kinderen en collega’s
 • Je neemt een voorbeeldhouding aan

Vereisten

 • Kandidaten animator worden minimum 16 jaar in het jaar dat ze animator worden (vrijwilligersvergoeding).
 • Kandidaten animator bezitten een attest animator in het jeugdwerk of zijn geslaagd in het eerste jaar van een sociale of pedagogische opleiding.
 • Kandidaten jobstudenten hebben reeds 50 dagen als animator op het speelplein (of andere werking) gestaan.
 • Voor kandidaten jobstudenten die reeds relevante ervaring hebben opgedaan bij een andere organisatie, gelden volgende criteria :  
  • Bewijs met aantal uren/dagen gewerkt bij de andere organisatie 
  • Minimum 15 werkdagen op de speelpleinwerking van Ronse staan inclusief stage van 1 week met positieve evaluatie.
 • Kennis van EHBO en ervaring in het jeugdwerk zijn pluspunten.

>> Inschrijvingsformulier animator (speelpleinwerking / Villa Creademie)

 

Monitor sportkampen

Taken

 • Je staat in voor de voorbereiding van de activiteiten en richt de speel- en sportruimte in
 • Je begeleidt en animeert de kinderen bij het spelen/sporten
 • Je houdt toezicht tijdens het vrij spel
 • Je bewaakt op elk ogenblik de veiligheid van de kinderen
 • Je beheert en houdt toezicht op het materiaal en de infrastructuur
 • Je voert verzorgende taken uit
 • Waar nodig spring je in voor de hoofdanimator (monitor) en de andere animatoren (monitoren)

Vaardigheden

Je werkt graag met kinderen. Je kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in team.

 • Je bent dynamisch en communicatief
 • Je beschikt over voldoende organisatie- en planningsvermogen
 • Ervaring met sportkampen, speelpleinwerking, jeugdwerk en/of vrijwilligerswerk is een pluspunt
 • Je bent flexibel
 • Je bent enthousiast, sociaal, vlot in de omgang met kinderen en collega’s
 • Je neemt een voorbeeldhouding aan

Vereisten

 • Kandidaten jobstudenten voor sportkampen worden minimum 18 jaar in het jaar dat ze monitor worden.
 • Bij voorkeur gestart in een opleiding Lichamelijke Opvoeding of pedagogische opleiding.
 • Kandidaten jonger dan 18 jaar starten als vrijwilliger (vrijwilligersvergoeding).
 • Kennis van EHBO en ervaring in het jeugdwerk zijn pluspunten.

>> Inschrijvingsformulier sportmonitor (sportkampen)

 

Kassamedewerker Sporthal ’t Rosco (enkel weekends)

Taken

 • Uitvoeren van een aantal speciale taken, teneinde bij te dragen tot het vlotte verloop van de sportactiviteiten: huurgelden en toegangsgelden ontvangen, reservaties nazien, bijhouden van passen, planning bijhouden van het gebruik van de kleedkamers…
 • Informatie verstrekken aan de bezoekers teneinde het de bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken: wegwijs maken, helpen bij het onthaal van de bezoekers, melden van verloren of gevonden voorwerpen…

Vaardigheden

 • Kunnen plannen en organiseren van het eigen werk (eventueel in samenspraak met het diensthoofd)
 • Kunnen overleggen en samenwerken, in teamverband kunnen functioneren
 • Met wisselende en dooreenlopende zaken bezig kunnen zijn
 • Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en hanteren
 • Zowel administratieve als rekenkundige vaardigheden
 • Vlot met informaticamiddelen en -programma’s (zoals o.a. word, excel…) kunnen omgaan
 • Taalvaardigheid zowel verbaal als schriftelijk
 • Contactvaardigheid, kunnen omgaan met mensen

Vereisten

 • Kandidaten jobstudenten worden minimum 18 jaar in het jaar dat ze jobstudent zijn.

>> Inschrijvingsformulier kassamedewerker sporthal 't Rosco 

 

Redder zwembad ‘t Rosco

Taken

 • Het uitoefenen van toezicht aan het bad teneinde de veiligheid van de bezoekers en de goede orde te garanderen
 • Toezien op het naleven van het reglement van interne orde
 • Het toedienen van EHBO indien nodig
 • Het reinigen van de accommodatie, zowel in de zwemhal als in de omkleedruimtes
 • Informatie verstrekken aan de bezoekers teneinde het de bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken

Vaardigheden

 • In het bezit zijn van het hoger reddersbrevet en de jaarlijkse bijscholing
 • EHBO kunnen toepassen
 • Kunnen overleggen en samenwerken, in teamverband kunnen functioneren
 • Het kunnen hanteren en toepassen van de toezichtsplannen en de werkingsprocedures in het zwembad
 • Het kunnen toepassen van de werkingsprocedures op vlak van onderhoud van het zwembad en de omkleedruimtes
 • De goede orde kunnen handhaven aan en in het bad
 • Veiligheidsprioriteiten kunnen stellen
 • Contactvaardigheid, kunnen omgaan met mensen

Vereisten

 • Kandidaten jobstudenten worden minimum 18 jaar in het jaar dat ze jobstudent zijn
 • Beschikken over het diploma hoger redder.

>> Inschrijvingsformulier jobstudent redder 

 

Kinderopvang IBO De Pipompuulekies (= vakantieopvang voor kleuters)

Taken 

 • Je staat in voor de voorbereiding van de activiteiten en richt de opvangruimte mee in
 • Je begeleidt en animeert de kinderen bij deze activiteiten
 • Je houdt toezicht tijdens het vrij spel
 • Je bewaakt op elk ogenblik de veiligheid van de kinderen
 • Je beheert en houdt toezicht op het materiaal en de infrastructuur
 • Je voert verzorgende taken uit
 • Waar nodig spring je in voor de reguliere opvangbegeleiders 

Vaardigheden 

Je werkt graag met kinderen. Je kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in team. 

 • Je bent dynamisch en communicatief
 • Je beschikt over voldoende organisatie- en planningsvermogen
 • Ervaring in de kinderopvang, jeugdbeweging of met sportkampen, speelpleinwerking, jeugdwerk en/of vrijwilligerswerk is een pluspunt
 • Je bent flexibel
 • Je bent enthousiast, sociaal, vlot in de omgang met kinderen en collega’s
 • Je neemt een voorbeeldhouding aan

Vereisten

 • Kandidaten jobstudenten worden minimum 16 jaar in het jaar dat ze worden ingeschakeld als jobstudent.
 • Kandidaten die voldoen aan de kwalificatievereisten van Kind en Gezin krijgen voorrang: je bent minimaal 18 jaar en beschikt over de vereiste kwalificatie.

>> Inschrijvingsformulier jobstudent kinderopvang