Huren

Een woning huren

Als je in Ronse een woning wil huren kan je dat rechtstreeks doen bij een private eigenaar of via een immokantoor. Afhankelijk van jouw inkomen kan je in aanmerking komen voor een sociale woning. Heel wat nuttige info kan je terugvinden op www.wonenvlaanderen.be.

De woning moet voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen voor woningen van 1 februari 2008. Indien u twijfels hebt of uw woning wel voldoet aan de kwaliteitsnormen dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de stad Ronse.  Als de woning kwalitatief in orde is kan de huurder aanspraak maken op een huursubsidie en/of een installatiepremie van de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie omtrent huurwetgeving kan je terecht op de website van de Vlaamse Overheid. 

Huren op de privé-markt

Indien je een woning huurt van een private eigenaar moet je met een aantal zaken rekening houden. Vooreerst is de eigenaar die zijn woning wil verhuren verplicht om de gevraagde huurprijs en het bedrag van de gemeenschappelijke lasten te vermelden op de aankondigingsaffiche voor verhuring. (artikel 1716BW van de wet van 25 april 2007).

De huurwaarborg bedraagt wettelijk 2 maand huur als je de huurwaarborg in 1 keer overmaakt. Als je de huurwaarborg in schijven betaalt aan de verhuurder dan bedraagt de borg maximum 3 maand huur. Je kan voor een huurwaarborg ook terecht bij de bank waar jouw inkomen wordt overgemaakt of in het OCMW van Ronse. Beiden zijn wettelijk verplicht om je aanvraag te behandelen.

Ook een huurder zelf kan zijn huurcontract (gratis) laten registreren, maar dat is geen verplichting. De verhuurder is wel wettelijk verplicht om het huurcontract te laten registreren. Registratie maakt het huurcontract bindend en kan nu ook online.  

Huren van een sociale verhuurmaatschappij

Als je eerder een beperkt inkomen hebt kan je beroep doen op een sociale woning in Ronse. Voorwaarde is wel dat je een inschrijvingsdossier samenstelt bij de sociale verhuurmaatschappij van uw keuze. Je kan je ook laten inschrijven bij verschillende sociale verhuurmaatschappijen tegelijkertijd. In elk geval moet je persoonlijk langs gaan, online inschrijven is nog niet mogelijk.

De verschillende verhuurmaatschappijen die woningen verhuren in Ronse:

CV De Nieuwe Haard
Franklin Rooseveltplein 11/0001, 9600 Ronse
055 21 73 94
info@denieuwehaard.be

Openingsuren : alle werkdagen van 9 tot 11.30 u. en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 u. Donderdag vanaf 10 u.

- SHM Vlaamse Ardennen
Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
055 31 62 14
info@shmvlaamseardennen.be 
Website SHM vlaamseardennen

Openingsuren : alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak in de namiddag.

- Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen, Lindestraat 51 te Herzele
053 39 40 70 - info@svkzovl.be 

Juridisch advies

Indien je als huurder juridisch advies wilt inwinnen, kan je terecht bij de huurdersbond, die elke maandagnamiddag van 14 tot 16 u. zitdag heeft in het Sociaal Huis. Indien je over een beperkt inkomen beschikt ga je best eerst eens langs in de Woonwinkel dat zich ook in het Sociaal Huis bevindt.

Voor gratis juridisch advies kan je terecht in het Justitiehuis van Oudenaarde, elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 u. Je krijgt er juridische eerstelijnsbijstand (advocatenlijn),  juridische tweedelijnsbijstand (pro-deobureau) en kosteloze rechtspleging. De advocatenlijn kan je bereiken op 055 31 21 44 of in het Justitiehuis, Lappersfort 1 te 9700 Oudenaarde. Het pro-deo bureau kan je bereiken in het Gerechtsgebouw in Oudenaarde, Bourgondiëstraat.