Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen

Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Op de private huurmarkt staan huurders soms zwak. Dikwijls is de huurprijs te hoog, het aanbod aan huurwoningen te beperkt, weigert de eigenaar aan hem te verhuren, is de contractduur kort of is de kwaliteit van de woning te slecht.

Kandidaat-huurders: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Verhuurkantoor biedt sociale huurwoningen aan. Ze bouwen echter zelf geen woningen, maar huren appartementen en woningen van eigenaarverhuurder. Deze woningen verhuren ze dan aan woonbehoeftigen.

Om aanspraak te maken op een woning van het SVK, kan men zich inschrijven in het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen te Herzele, Lindestraat 51.

 • Er wordt gewerkt met wachtlijsten, gezien er meer kandidaat-huurders zijn dan woningen. Anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, is er een puntensysteem van toepassing. Het SVK geeft voorrang aan degenen die weinig middelen hebben en de woning het meest dringend nodig heeft.
 • De aanvraag kan slechts als volledig beschouwd worden bij gezamenlijke voorlegging van diverse documenten, die je kan terugvinden op de website van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.

Kandidaat-verhuurders: zorgeloos verhuren   

(brief aan kandidaat verhuurders)

 • Als eigenaar of verhuurder steek je veel tijd, energie en kennis in het beheer van jouw huurwoning. Geef je werk uit handen aan het SVK, met gegarandeerd rendement.
 • Het SVK:
  • betaalt stipt de huur aan jou, ook als de woning niet verhuurd is en ook als de huurder niet betaald heeft;
  • ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt ze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage;
  • volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen: verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel;
  • neemt alle administratieve beslommeringen op;
  • zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling.

Indien uw woning dient opgeknapt te worden... 

Kan de samenwerking met een SVK jou een extra voordeel opleveren, zoals de renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid of de ondersteuning van sommige provincies en gemeentebesturen in de vorm van een renteloze lening of renovatiesubsidie. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.