Cel Huisvesting

Om je beter te kunnen helpen, werken de medewerkers van de Cel Huisvesting enkel op afspraak.
Je kan hen spreken na het maken van een afspraak. Dus niet tijdens de vrije consultaties in het Sociaal Huis. 
Voor een afspraak kan je terecht op het gratis nummer 0800 11 906.

Je kan er terecht voor:

 • Behandeling van complexe hulpvragen rond wonen.
 • Bemiddeling bij uithuiszetting:
  • Wanneer iemand via gerechtelijke beslissing uit huis wordt gezet, nodigt de maatschappelijk werker betrokkene uit per brief en tracht samen met betrokkene naar een oplossing te zoeken. Dit kan zijn door te bemiddelen met de eigenaar in verband met huurachterstal en/of huurschade. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt er naar andere huisvesting gezocht of een dossier aanvraag sociale huisvesting aangemaakt.
 • Huisvestingscontroles in het kader van huurwaarborg, worden zeer nauwkeurig opgemaakt en aangevuld met foto's en vervolgens voor advies voorgelegd aan de huisvestingsambtenaar van de stad. Pas na positief advies wordt er een voorstel van toekenning geagendeerd op het BCSD.
 • Noodopvang - crisisopvang - doorgangswoning ifv het Crisisopvangnetwerk Ronse:
  • Het Sociaal Huis Ronse beschikt over een crisisopvang waar personen die dakloos zijn, en waarvoor OCMW Ronse bevoegd is, tijdelijk terecht kunnen in afwachting van een doorverwijzing. Dit kan enkel in een noodsituatie. De opvangcapaciteit is beperkt waardoor men strikt gehouden is aan de opnameprocedure. In geval van dringende noodsituaties (bij brand, wateroverlast, intra-familiaal geweld...) kan men tijdens de kantooruren terecht bij de Cel Huisvesting van het Sociaal Huis Ronse. Buiten de kantooruren moet contact opgenomen worden met de lokale politie via het telefoonnummer 055 33 78 30.
 • Inschrijvingen voor een woongelegenheid van het sociaal verhuurkantoor SVK.
 • Opvolging overleg op cliëntniveau (sociale huisvestingsmaatschappij, milieucel, werkgroep woningvervuiling...).

Woonwinkel

 • De Woonwinkel is toegankelijk voor het publiek, elke werkdag van 8.30 tot 11.30 u.