De Woonwinkel

Wat is de Woonwinkel?

De Woonwinkel is geen winkel waar je zomaar een huis kan kopen maar waar je kan langskomen met alle soorten vragen rond wonen. Je kan er binnenlopen voor uitleg en raad of je kan vragen om je te helpen met jouw problemen rond wonen. Zit je met een vraag over je huis, moet er iets gemaakt worden of zoek je een nieuw plekje om te wonen? Dan kan je in de Woonwinkel terecht.

De Woonwinkel is met andere woorden een laagdrempelige en herkenbare dienstverlening waar elke Ronsenaar terecht kan met elke soort vraag rond huisvesting. Op die manier ondersteunt de Woonwinkel de Ronsenaar op verschillende manieren om het recht op wonen te realiseren. De Woonwinkel is voor alle Ronsenaars toegankelijk maar heeft bijzondere aandacht voor de woonproblemen van kansarme bewoners. Daarnaast treedt de Woonwinkel op als observatorium en adviserend orgaan om de hiaten binnen het huidige woonkader vast te stellen en deze aan de beleidsinstanties te signaleren.

De Woonwinkel maakt deel uit van het Sociaal Huis Ronse, Oscar Delghuststraat 62 te 9600 Ronse.

Bij de woonwinkel kan je elke weekdag terecht op afspraak. Een afspraak kan je maken op het nummer 055 23 56 20 en 055 23 56 22. 

In 2004 stelden de woonwinkels een missieverklaring op, waarin ze hun gemeenschappelijke doelstelling naar voor schoven:

"Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daarom moet iedereen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving en tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid. Woonwinkels helpen dit recht te verwezenlijken en hebben twee kernopdrachten":

 • mensen ondersteunen zodat ze hun behoefte aan een aangepaste woning realiseren
 • het beleid ertoe bewegen om het woonrecht voor iedereen te verwezenlijken.Met welke vragen kan je hier terecht?

 • alle vragen die te maken hebben met uw woning of uw zoektocht naar een geschikte woning
 • informatie in verband met huurwetgeving, doorverwijzing naar de huurdersbond
 • huisvestingspremies (zie ook op de website van premiezoeker )
 • bemiddeling huurder - verhuurder
 • aanvraag huursubsidie / huurpremie
 • huurdersbegeleiding
 • verzekering gewaarborgd wonen
 • wat te doen in geval van verhuis
 • informatie sociale leningen
 • samenstelling dossier inschrijving sociale woning
 • aanvraag klussendienst
 • melding discriminatie op de woninghuurmarkt