Besluiten College

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het College in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. Deze lijst bevat evenwel enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (conform de wet op de privacy).

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Grote Markt 12 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten College 2021

Januari Februari Maart
Publicatieverslag 11 januari - 20.01.2021 Publicatieverslag 1 februari - 09.02.2021 Publicatieverslag 1 maart - 11.03.2021
Publicatieverslag 18 januari - 26.01.2021 Publicatieverslag 8 februari - 16.02.2021 Publicatieverslag 8 maart - 17.03.2021
Publicatieverslag 25 januari - 03.02.2021 Publicatieverslag 15 februari - 23.02.2021 Publicatieverslag 15 maart - 23.03.2021
  Publicatieverslag 22 februari - 03.03.2021 Publicatieverslag 22 maart - 31.03.2021
    Publicatieverslag 29 maart - 14.04.2021
April Mei Juni
Publicatieverslag 12 april - 20.04.2021 Publicatieverslag 3 mei - 11.05.2021 Publicatieverslag 7 juni - 15.06.2021
Publicatieverslag 19 april - 28.04.2021 Publicatieverslag 10 mei - 18.05.2021 Publicatieverslag 14 juni - 22.06.2021
Publicatieverslag 26 april - 05.05.2021 Publicatieverslag 17 mei - 27.05.2021 Publicatieverslag 21 juni - 02.07.2021
  Publicatieverslag 25 mei - 01.06.2021 Publicatieverslag 28 juni - 06.07.2021
  Publicatieverslag 31 mei - 08.06.2021  
Juli Augustus September
Publicatieverslag 5 juli - 15.07.2021 Publicatieverslag 2 augustus - 10.08.2021 Publicatieverslag 6 september - 15.09.2021
Publicatieverslag 12 juli - 03.08.2021 Publicatieverslag 9 augustus - 18.08.2021 Besluitenlijst 13 september - 21.09.2021
  Publicatieverslag 23 augustus - 31.08.2021  
  Publicatieverslag 30 augustus - 09.09.2021  
Oktober November December
     

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel