Besluiten College

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het College in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. 

Inzage krijgen?

Deze lijst bevat enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (wet op de privacy). Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Grote Markt 12 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten College 2019

Januari Februari Maart
Publicatieverslag 7 januari - 16.01.2019 Publicatieverslag 4 februari - 14.02.2019 Publicatieverslag 4 maart - 14.03.2019
Publicatieverslag 14 januari - 24.01.2019 Publicatieverslag 11 februari - 21.02.2019 Publicatieverslag 11 maart - 21.03.2019
Publicatieverslag 22 januari - 31.01.2019 Publicatieverslag 18 februari - 28.02.2019 Publicatieverslag 18 maart - 28.03.2019
Publicatieverslag 28 januari - 07.02.2019 Publicatieverslag 25 februari - 07.03.2019 Publicatieverslag 25 maart - 04.04.2019
April Mei Juni
Publicatieverslag 1 april - 11.04.2019 Publicatieverslag 6 mei - 16.05.2019 Publicatieverslag 3 juni - 13.06.2019
Publicatieverslag 8 apil - 18.04.2019 Publicatieverslag 13 mei - 21.05.2019 Publicatieverslag 11 juni - 20.06.2019
Publicatieverslag 15 april - 02.05.2019 Publicatieverslag 20 mei - 29.05.2019 Publicatieverslag 17 juni - 26.06.2019
Publicatieverslag 29 april - 09.05.2019 Publicatieverslag 27 mei - 06.06.2019 Publicatieverslag 24 juni - 04.07.2019
Juli Augustus September
Publicatieverslag 1 juli - 10.07.2019 Publicatieverslag 5 augustus - 14.08.2019 Publicatieverslag 9 september - 19.09.2019
Publicatieverslag 8 juli - 30.07.2019 Publicatieverslag 12 augustus - 29.08.2019 Publicatieverslag 16 september - 26.09.2019
Publicatieverslag 29 juli - 08.08.2019 Publicatieverslag 26 augustus - 05.09.2019 Publicatieverslag 23 september - 03.10.2019
  Publicatieverslag 2 september - 12.09.2019 Publicatieverslag 30 september - 10.10.2019
Oktober November December
Publicatieverslag 7 oktober - 21.10.2019 Publicatieverslag 4 november - 14.11.2019 Publicatieverslag 2 december - 12.12.2019
Publicatieverslag 14 oktober - 24.10.2019 Publicatieverslag 12 november - 21.11.2019  
Publicatieverslag 21 oktober - 30.10.2019 Publicatieverslag 18 november - 27.11.2019  
Publicatieverslag 28 oktober - 07.11.2019 Publicatieverslag 25 november - 04.12.2019  

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel