Besluiten College

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het College in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. Deze lijst bevat evenwel enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (conform de wet op de privacy).

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Grote Markt 12 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten College 2020

Januari Februari Maart
Publicatieverslag 6 januari - 16.01.2020 Publicatieverslag 3 februari - 13.02.2020 Publicatieverslag 2 maart - 12.03.2020
Publicatieverslag 13 januari - 23.01.2020 Publicatieverslag 10 februari - 20.02.2020 Publicatieverslag 9 maart - 19.03.2020
Publicatieverslag 20 januari - 30.01.2020 Publicatieverslag 17 februari - 27.02.2020 Publicatieverslag 16 maart - 24.03.2020
Publicatieverslag 27 januari - 06.02.2020 Publicatieverslag 24 februari - 05.03.2020 Publicatieverslag 23 maart - 02.04.2020
    Publicatieverslag 30 maart - 08.04.2020
April Mei Juni
Publicatieverslag 6 april - 16.04.2020 Publicatieverslag 4 mei & 6 mei - 14.05.2020 Publicatieverslag 8 juni - 18.06.2020
Publicatieverslag 14 april - 23.04.2020 Publicatieverslag 11 mei - 20.05.2020 Publicatieverslag 15 juni - 25.06.2020
Publicatieverslag 20 april - 30.04.2020 Publicatieverslag 18 mei - 28.05.2020 Publicatieverslag 29 juni - 09.07.2020
Publicatieverslag 27 april - 06.05.2020 Publicatieverslag 25 mei - 11.06.2020  
Juli Augustus September
Publicatieverslag 6 juli - 16.07.2020 Publicatieverslag 3 augustus - 12.08.2020 Publicatieverslag 7 september - 17.09.2020
Publicatieverslag 13 juli - 06.08.2020 Publicatieverslag 10 augustus - 20.08.2020 Publicatieverslag 14 september - 24.10.2020
  Publicatieverslag 17 augustus - 27.08.2020 Publicatieverslag 21 september - 01.10.2020
  Publicatieverslag 24 augustus - 03.09.2020 Publicatieverslag 28 september - 08.10.2020
  Publicatieverslag 31 augustus - 10.09.2020  
Oktober November December
Publicatieverslag 5 oktober - 15.10.2020 Publicatieverslag 9 november - 19.11.2020 Publicatieverslag 7 december - 17.12.2020
Publicatieverslag 12 oktober - 22.10.2020 Publicatieverslag 16 november - 26.11.2020 Publicatieverslag 14 december - 24.12.2020
Publicatieverslag 19 oktober - 29.10.2020 Publicatieverslag 23 november - 03.12.2020 Publicatieverslag 21 december - 12.01.2021
Publicatieverslag 26 oktober - 05.11.2020 Publicatieverslag 30 november - 10.12.2020  
Publicatieverslag 30 oktober - 12.11.2020    

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel