Besluiten College

Hieronder vind je de wekelijkse lijst met de besluiten die het College in gesloten zitting genomen heeft. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. Deze lijst bevat evenwel enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (conform de wet op de privacy).

Inzage krijgen?

Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Grote Markt 12 - 9600 Ronse.

Besluitenlijsten College 2022

Januari Februari Maart
Besluitenlijst 10 januari - 18.01.2022    
     
     
     
April Mei Juni
     
Juli Augustus September
     
Oktober November December
     

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel