Besluiten en notulen gemeenteraad

Op deze pagina vind je na de gemeenteraad de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (vanaf 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Gemeenteraadszittingen 2019

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
donderdag 3 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 08.01.2019)    
maandag 28 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 04.02.2019) Zitting 28 januari 2019 Notulen 28 januari 2019
maandag 4 maart Besluitenlijst (gepubliceerd op 13.03.2019) Zitting 4 maart 2019 Notulen 04 maart 2019
maandag 1 april Besluitenlijst (gepubliceerd op 09.04.2019) Zitting 1 april 2019 Notulen 01 april 2019
maandag 13 mei Besluitenlijst (gepubliceerd op 22.05.2019) Zitting 13 mei 2019 Notulen 13 mei 2019
maandag 24 juni Besluitenlijst (gepubliceerd op 03.07.2019) Zitting 24 juni 2019 Notulen 24 juni 2019
maandag 2 september Besluitenlijst (gepubliceerd op 06.09.2019) Zitting 2 september 2019 Notulen 02 september 2019
maandag 14 oktober Besluitenlijst (gepubliceerd op 21.10.2019) Zitting 14 oktober 2019  
maandag 18 november      
maandag 16 december      

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

Archief