Besluiten en notulen gemeenteraad

Op deze pagina vind je na de gemeenteraad de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (vanaf 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Gemeenteraadszittingen 2019

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
donderdag 3 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 08.01.2019)    
maandag 28 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 04.02.2019) Zitting 28 januari 2019  
maandag 4 maart      
maandag 1 april      
maandag 13 mei      
maandag 1 juli      

Gemeenteraadszittingen 2018

Datum Notulen (PDF)  Discussieverslag (PDF) 
maandag 19 februari  Notulen Discussieverslag
maandag 26 maart  Notulen Discussieverslag
maandag 23 april  Notulen Discussieverslag
maandag 28 mei  Notulen Discussieverslag
maandag 11 juni Notulen Discussieverslag
maandag 2 juli  Notulen Discussieverslag
maandag 3 september Notulen + discussieverslag Samengevoegd met notulen
maandag 15 oktober Notulen + discussieverslag Samengevoegd met notulen
maandag 19 november Notulen + discussieverslag Samengevoegd met notulen
maandag 17 december Notulen + discussieverslag Samengevoegd met notulen

Gemeenteraadszittingen 2017

Datum Notulen (PDF)  Discussieverslag (PDF) 
maandag 30 januari  Notulen  Discussieverslag 
maandag 6 maart  Notulen  Discussieverslag 
maandag 24 april  Notulen  Discussieverslag 
maandag 29 mei  Notulen  Discussieverslag 
maandag 3 juli  Notulen  Discussieverslag 
maandag 4 september  Notulen Discussieverslag
maandag 16 oktober  Notulen Discussieverslag
maandag 23 oktober Notulen Discussieverslag
maandag 27 november  Notulen Discussieverslag
maandag 18 december  Notulen Discussieverslag

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel