Besluiten en notulen gemeenteraad

Op deze pagina vind je na de gemeenteraad de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (sinds 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Gemeenteraadszittingen 2022

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 14 februari      
maandag 21 maart      
maandag 25 april      
maandag 30 mei      
maandag 4 juli      
maandag 5 september      
maandag 10 oktober      
maandag 21 november      
maandag 19 december      

Gemeenteraadszittingen 2021

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 25 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.02.2021) Zitting 25 januari 2021 >> conference call Notulen 25 januari 2021
maandag 22 februari Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.03.2021) Zitting 22 februari 2021 >> conference call Notulen 22 februari 2021
maandag 29 maart Besluitenlijst (gepubliceerd op 07.04.2021) Zitting 29 maart 2021 >> conference call Notulen 29 maart 2021
maandag 3 mei Besluitenlijst (gepubliceerd op 11.05.2021) Zitting 3 mei 2021 >> conference call Notulen 03 mei 2021
maandag 7 juni Besluitenlijst (gepubliceerd op 11.06.2021) Zitting & vragenronde 7 juni >> conference call Notulen 07 juni 2021
maandag 5 juli Besluitenlijst (gepubliceerd op 09.07.2021) Zitting 5 juli 2021 >> zitting in TIO3 Notulen 05 juli 2021
maandag 30 augustus Besluitenlijst (gepubliceerd op 09.09.2021) Zitting 30 augustus 2021 >> zitting in TIO3 Notulen 30 augustus 2021
maandag 11 oktober Besluitenlijst (gepubliceerd op 21.10.2021) Zitting 11 oktober 2021 >> zitting in TIO3 Notulen 11 oktober 2021
maandag 08 november Besluitenlijst (gepubliceerd op 16.11.2021) Zitting 8 november 2021 >> zitting in TIO3 Notulen 08 november 2021
maandag 22 november Besluitenlijst (gepubliceerd op 02.12.2021) Zitting 22 november 2021 >> conference call  
maandag 20 december Besluitenlijst (gepubliceerd op 24.12.2021) Zitting 20 december 2021 >> conference call  

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.