Besluiten en notulen gemeenteraad

Op deze pagina vind je na de gemeenteraad de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (sinds 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Gemeenteraadszittingen 2020

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 3 februari Besluitenlijst (gepubliceerd op 10.02.2020) Zitting 3 februari 2020 Notulen 03 februari 2020
maandag 16 maart Besluitenlijst (gepubliceerd op 23.03.2020) Conference call >> geen opname Notulen 16 maart 2020
maandag 20 april Besluitenlijst (gepubliceerd op 29.04.2020) Zitting 20 april 2020 >> enkel audio  Notulen 20 april 2020
maandag 25 mei Besluitenlijst (gepubliceerd op 04.06.2020) Zitting 25 mei 2020 >> conference call Notulen 25 mei 2020
maandag 29 juni Besluitenlijst (gepubliceerd op 07.07.2020) Zitting 29 juni 2020 Notulen 29 juni 2020
maandag 31 augustus Besluitenlijst (gepubliceerd op 07.09.2020) Zitting 31 augustus 2020  Notulen 31 augustus 2020
maandag 05 oktober Besluitenlijst (gepubliceerd op 13.10.2020) Zitting 5 oktober 2020 Notulen 05 oktober 2020
maandag 16 november Besluitenlijst (gepubliceerd op 24.11.2020) Zitting 16 november 2020 >> conference call Notulen 16 november 2020
maandag 21 december Besluitenllijst (gepubliceerd op 24.12.2020  ) Zitting 21 december 2020 >> conference call  

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.