Wekelijkse markten

markt

Markt op woensdag en zaterdag

Maatregelen in het kader van Covid-19

Wegens de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde maatregelen, zal de markt er een stuk anders uitzien en dienen zowel marktkramers als -bezoekers de nodige voorzorgen in acht te nemen.

Nuttige informatie voor de marktkramers

Waar moet je rekening mee houden als klant?

 • Respecteer ten allen tijde de social distancing-regel: hou minstens 1,5 m afstand van elkaar.
 • Kom alleen naar de markt en hou het bezoek zo kort mogelijk. De markt is normaalgezien een heel sociaal gebeuren. Nu kan dit helaas niet. In afwijking van het tweede lid, mag een volwassene de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
 • Er zullen verschillende in- en uitgangen voorzien zijn (ter hoogte van de Hospitaalstraat, de Zuidstraat, de Peperstraat en het steegje naast Harmonie).
 • Opgelet! De Anseelestraat zal niet toegankelijk zijn. Om de verplichte telling van de marktbezoekers beheersbaar te houden, wordt de toegang tot de markt beperkt tot de 4 bovenstaande plaatsen.
 • Bij binnenkomst en vertrek van de markt kan je de handen ontsmetten, ook de marktkramers voorzien ontsmettende handgel en zullen verplicht een mondmasker dragen.
 • Het wordt sterk aanbevolen om als bezoeker eveneens een mondmasker te dragen, ook al is de markt een gebeuren in open lucht.
 • Per kraam zal aangeduid staan hoeveel klanten er op hetzelfde moment kunnen wachten, de marktkramers voorzien eveneens aanduidingen op de grond waarop elke klant kan plaatsnemen. Is het maximum voor dat ene kraam bereikt, kom dan op een later moment terug.
 • De marktkramers zullen jou zoveel mogelijk zelf bedienen.
 • Eten en drinken mag niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bereide voeding zal verpakt meegegeven worden.
 • Er zal éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingevoerd worden op de markt. Je dient deze richting verplicht te volgen wanneer je de markt betreedt.
 • Toiletten zijn beschikbaar in de Hoge Mote (toeristische dienst)

Draag zorg voor jezelf en draag zorg voor elkaar!
Alvast bedankt om met bovenstaande punten rekening te houden bij jouw volgende marktbezoek.
De marktkramers verwelkomen je alvast met heel veel plezier!

Gewijzigde verkeerssituatie

Aangezien er nu meer ruimte nodig is om de markt te plaatsen, zijn volgende maatregelen van kracht op woensdag en zaterdag tussen 4 u en 14 u.

 • Geen doorgaand verkeer mogelijk in de Peperstraat
 • Geen doorgaand verkeer mogelijk op de Grote Markt en vanaf het kruispunt Hospitaalstraat-Mouroitplein tot kruispunt Zuidstraat - Oude Vesten.
 • In deze straten zal ook verkeersverbod ingesteld worden.

>> Deze maatregelen zijn van toepassing zolang deze opstelling van de wekelijkse markt nodig is, in het kader van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Mobiele lijnwinkel

Op woensdag zal de mobiele lijnwinkel ook opnieuw aanwezig zijn. De datums waarop deze aanwezig is, kan je hier terugvinden.

Reglementen

Lees hier het marktreglement en de Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openbare markten.

Het reglement met betrekking tot de vergunning ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten kan je hier terugvinden.

Verantwoordelijke markten
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
055 23 27 77 - 0473 56 19 49
markten@ronse.be