Wekelijkse markten

markt

Markt op woensdag en zaterdag

Ronse heeft sedert vele jaren twee markten per week: op woensdagvoormiddag en op zaterdagvoormiddag. Deze wekelijkse markten vinden plaats van 8.00 tot 12.30 u. op de Grote Markt van Ronse. 

Ben je als marktkramer geïnteresseerd in een standplaats op onze wekelijkse markt?

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • beschikken over een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico's en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie
 • als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

 

 • Aanvragen voor een standplaats per abonnement kunnen schriftelijk gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12, 9600 Ronse of via markten@ronse.be.
 • Marktkramers op risico krijgen een standplaats toegewezen op de marktdag zelf en in volgorde van aankomst. Alle geïnteresseerde marktkramers verzamelen vanaf 7.15 u voor het stadhuis.

Vacante abonnementsplaatsen op onze woensdagmarkt:

 • Vleeskraam
 • Viskraam
 • Kip aan het spit
 • Kaas en zuivel
 • Tapas en olijven
 • Bloemen en planten
 • Varia (met uitzondering van kledij)

>> Op onze zaterdagmarkt zijn er momenteel geen vacante plaatsen beschikbaar per abonnement.

Ben je geen marktkramer maar wens je te flyeren of een éénmalige actie of verkoop te organiseren op de wekelijkse markt?

Wil jij of je vereniging maximaal twee keer per jaar deelnemen aan de wekelijkse markt om een menslievend, sociaal, cultureel, … doel te ondersteunen. Neem dan contact met ons op. Per marktdag kan slechts één zulke standplaats worden toegewezen. 

Verplaatste markten 

De markten van Allerheiligen, Kerstdag en nieuwjaar gaan niet door maar worden verplaatst naar de dag ervoor. Tijdens de winter- en zomerkermis gaat de wekelijkse markt door op parking Portois.

Mobiele lijnwinkel

De datums waarop de mobiele lijnwinkel opnieuw aanwezig zal zijn, kan je hier terugvinden.

Reglementen 

Verantwoordelijke markten
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
055 23 27 77 - 0473 56 19 49

markten@ronse.be