Ambulante handel

foodtruck

Wanneer is er sprake van ambulante handel? 

Je verricht ambulante handel wanneer je producten of diensten wil verkopen buiten de vestigingen van je onderneming.

Deze adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In zulke gevallen moet je als ondernemer over een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) beschikken. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare markten (hiervoor verwijzen we naar het marktreglement) of private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen gelegen langs de openbare weg. 

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Wanneer je als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B) heb je geen leurkaart nodig. Ook wanneer je je diensten bekend gaat maken op specifieke (vak)beurzen, is de leurkaart niet van toepassing. 

 

Wat als je een standplaats wenst te bekomen buiten de wekelijkse markten?

Voor het bekomen van een vaste of eenmalige standplaats op het openbaar domein of op een privé-terrein, grenzend aan het openbaar domein, dien je vooraf een aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voeg aan je aanvraagformulier volgende zaken toe:

 • Een kopie van de toelating van het FAVV
 • De machtiging ambulante handel als werkgever + een kopie van de identiteitskaart
 • Een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
 • Een grondplan met de situering van het kraam
 • De goedkeuring van de eigenaar indien het om privé-terrein gaat
 • Een foto van het kraam, samen met de afmetingen ervan

Het bekomen van een standplaats ambulante handel buiten de wekelijkse markten valt onder de belasting op ambulante activiteiten.

Aanvraagformulieren

Wat als je nog geen machtiging ambulante handel hebt?  

De machtiging dien je vooraf aan te vragen bij een ondernemingsloket naar keuze. Er zijn drie soorten leurkaarten: 

 • De machtiging als werkgever  
 • De machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument) 
 • De machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen ten huize van de consument inbegrepen) 

Een leurkaart als werkgever kost € 150. Een hulpleurkaart voor een medewerker (aangestelde A en B) is € 100 en een hulpleurkaart aangestelde B met beperkte duur € 50. Het gaat om een leurkaart in de vorm van een plastic badge met een QR code. 

In Vlaanderen zijn de leurkaarten slechts geldig indien de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

 • een identiteitsbewijs
 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

Bij verkoop van voeding is er ook een erkenning of toelating nodig van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).  

In principe is een leurkaart geldig op het volledige Belgisch grondgebied. Je dient echter wel steeds het plaatselijk gemeentelijk reglement na te leven.

Bijkomende voorwaarden 

 • Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen toegestaan. 
 • In Ronse is de verkoop van roomijs via rondrijdende ambulante handel verboden in een straal van 500m in de nabijheid van scholen. Dit verbod geldt iedere schooldag tussen 15u en 16u30.
 • De verkoop bij consumenten thuis mag alleen tussen 8u en 20u. 
 • Een ambulante handelaar die zijn activiteit stopt moet zijn machtiging bij een erkend ondernemingsloket binnen brengen en zijn ambulante activiteit uit de kruispuntbank van ondernemingen laten schrappen.