Wegenwerken

Op deze pagina kan je terecht voor een overzicht van de grote wegenwerken in Ronse.
Een overzicht van alle werken kan je terugvinden via hinder in kaart.

Kegelkaai afgesloten

Vanaf maandag 3 april tot vrijdag 7 april 2023 wordt de Kegelkaai afgesloten voor de aanleg van nutsleidingen Fluvius in kader van de uitbreiding van het distributienet. Voor deze werken wordt het voetpad en de rijweg ingenomen. Er is geen doorgang mogelijk voor voertuigen vanuit de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Kegelkaai. Er wordt een omleiding voorzien.

-------------------------

Wegenwerken Brakel N48 - Ronsesestraat

Vanaf 2 mei 2022 starten in Brakel de werken voor de heraanleg van de Ronsesestraat N48. De Ronsesestraat is afgesloten tussen het rondpunt in Brakel en D’Hoppe.

Voor het zwaar verkeer wordt een omleiding voorzien via de N8 Brakel/Oudenaarde en de N60 Oudenaarde/Ronse in beide richtingen. Voor het gewoon verkeer wordt plaatselijk een omleiding voorzien.

Timing en impact van de werken kan je raadplegen op www.brakel.be

-------------------------

Vernieuwingswerken spoorwegbruggen

Infrabel start met het vernieuwen van de spoorwegbruggen ter hoogte van de Nieuwebrugstraat en Elzelestraat/Elzeelsesteenweg. Deze werken zijn nodig om de continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen.

  • Nieuwebrugstraat: vanaf 26/04 tot 23/12/2022 : brug afgesloten voor het verkeer. Doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers
  • Elzelestraat/Elzeelsesteenweg: vanaf 31/10/2022 tot 24/02/2023: doorgang mogelijk over 2 versmalde rijstroken. Er wordt gewerkt met een asverschuiving van de rijvakken.

Tijdens de weekends wanneer er doorlopend gewerkt wordt is het treinverkeer onderbroken. Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling  kan u terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app.

Omleidingen

De Nieuwebrugstraat is ter hoogte van de spoorwegbrug momenteel reeds afgesloten door de werken in de Beukenlaan. Hiervoor is dus geen bijkomende omleiding nodig.

De Waatsbrugstraat is afgesloten ter hoogte van de Elzeelsesteenweg tot aan Blauwesteen. Via Blauwesteen en Hendrik Consciencestraat kan de Elzeelsesteenweg bereikt worden. Doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers.

Aansluitend op deze werken start de provincie met de aanleg van de fietssnelweg F421 – www.fietssnelwegen.be/f421.

-------------------------

Heraanleg Beukenlaan - aanleg nutsleidingen

Vanaf woensdag 17 november 2021 starten de werken voor de aanleg van de nutsleidingen en de wegenis in het kader van de heraanleg van de Beukenlaan. Voor deze werken wordt ook gewerkt in een deel van de Molendam - Aatstraat – Hermes Van Wynghenestraat – Poermagazijnstraat en Nieuwebrugstraat.

Er wordt een omleiding voorzien.

Deze werken zullen duren tot eind 2022 afhankelijk van de weersomstandigheden.