Wegenwerken

Op deze pagina kan je terecht voor een overzicht van de wegenwerken in Ronse.

Vernieuwen waterleiding Hoogstraat – Oswald Ponettestraat - Engelsenlaan

Vanaf maandag 21 september 2020 starten de werken voor het vernieuwen van de waterleiding in de Hoogstraat – de Oswald Ponettestraat en Engelsenlaan. Er wordt aan 1 kant van de rijweg gewerkt in verschillende fases.

Tijdens de werken in fase 1A en 1B wordt de rijweg volledig afgesloten. Bij de volgende fases is steeds eenrichtingsverkeer mogelijk in de rijrichting van het centrum naar het rondpunt César Snoecklaan.

Ter hoogte van de kruispunten Louis Vangrootenbruelstraat en Frédéric Bruneellaan worden de doorsteken per weghelft uitgevoerd zodat er steeds doorgang mogelijk blijft. De in- en uitritten van de handelszaken Colruyt en Dreamland blijven bereikbaar tijdens de werken.

Fase 1 A -  Hoogstraat:  deel tussen Franklin Rooseveltplein en Fabriekstraat.

Hoogstraat afgesloten van Franklin Rooseveltplein tot Fabriekstraat. Fietsers en voetgangers kunnen door.

Omleiding via de Zuidstraat – Stationsstraat en Fostierlaan – Oudstrijderslaan

 Fase 1B – Hoogstraat:  deel tussen Fabriekstraat en Fostierlaan (incl. 1e helft Fostierlaan)

Hoogstraat afgesloten van Fabriekstraat tot Fostierlaan. Uitrijden van de Fostierlaan naar de Hoogstraat is niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen door.

Omleiding via de Zuidstraat – Oudstrijderslaan – Viermaartlaan en Leuzesesteenweg

Omleiding via de Fostierlaan – Oudstrijderslaan - Stationsstraat

Fase  2 – Oswald Ponettestraat:  van Fostierlaan tot Frédéric Bruneellaan (incl. 2e helft Fostierlaan)

Eenrichtingsverkeer van het centrum naar de Engelsenlaan. Inrijden van de Hoogstraat naar de Fostierlaan is niet mogelijk. Fietsers dienen de omleiding te volgen.

Omleiding via de Frédéric Bruneellaan en Coupl’Voie

Fase 3 – Engelsenlaan:  van Frédéric Bruneellaan tot Edmond Puissantstraat

Eenrichtingsverkeer van het centrum naar het rondpunt César Snoecklaan. Fietsers dienen de omleiding te volgen.

Omleiding via de Edmond Puissantstraat – Ives Sabin Maghermanlaan en Alexander-Louis Vanhovestraat.

 Fase 4 – Engelsenlaan:  van Edmond Puissantstraat tot rondpunt César Snoecklaan

Eenrichtingsverkeer van het centrum naar het rondpunt César Snoecklaan. Fietsers dienen de omleiding te volgen.

Omleiding via César Snoecklaan – Ives Sabin Maghermanlaan en Edmond Puissantstraat.

Deze werken zullen duren tot 11 november 2020 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Heraanleg Schoonboeke en deel Kanarieberg

Vanaf donderdag 10 september 2020 wordt de riolering van Schoonboeke doorgetrokken over de Ninoofsesteenweg tot in de Kanarieberg. De werkzaamheden op het kruispunt Ninoofsesteenweg worden uitgevoerd per weghelft.  Er wordt in 2 fases gewerkt waarbij telkens 1 weghelft ingenomen wordt. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden over 1 weghelft.

Fase 1: werken op de weghelft kant Kanarieberg

De Kanarieberg wordt afgesloten tussen de Ninoofsesteenweg en de IJsmolenstraat. De omleiding hiervoor verloopt via de IJsmolenstraat. De IJsmolenhoeve en Jeugdherberg zijn bereikbaar via de IJsmolenstraat.

Fase 2: werken op de weghelft Schoonboeke

Schoonboeke wordt afgesloten tussen de Ninoofsesteenweg en de Klein Frankrijkstraat. De omleiding hiervoor verloopt via de Klein Frankrijkstraat.

Deze werken zullen duren tot 16 september 2020.

Tezelfdertijd starten vanaf donderdag 10 september in Schoonboeke de werken voor de heraanleg van de riolering. Hiervoor wordt Schoonboeke afgesloten tussen de Ninoofsesteenweg en de Klein Frankrijkstraat. De omleiding hiervoor verloopt via de Weverijstraat en Ninoofsesteenweg.

Deze werken zullen duren tot 31 december 2020.

Heraanleg Rode Mutslaan

Op maandag 3 augustus 2020 starten de riolering- en wegeniswerken voor de heraanleg van de Rode Mutslaan.
Tijdens deze werken zal de Rode Mutslaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer tussen de Engelsenlaan en Zonnestraat,  enkel plaatselijk verkeer is mogelijk.
De omleiding wordt voorzien via de Zonnestraat – César Snoecklaan en Engelsenlaan.

Deze werken zullen duren tot juli 2021.

Heraanleg Schoonboeke en deel Kanarieberg

Vanaf dinsdag 25 augustus 2020 wordt in het deel van de Kanarieberg  tussen de IJsmolenstraat en de Ninoofsesteenweg de riolering heraangelegd ikv. heraanleg Schoonboeke. Hiervoor wordt de Kanarieberg afgesloten tussen Boekzitting en de Ninoofsesteenweg. Er wordt in verschillende fases gewerkt. Er is geen doorgang mogelijk ter hoogte van de werkzone. Plaatselijk verkeer is mogelijk. Deze werken zullen duren tot 18 september 2020.

Fase 1 - van 25/08 tot 01/09 - werken tussen de Molenbeek en IJsmolenstraat. Kanarieberg afgesloten tussen Boekzitting en IJsmolenstraat.

IJsmolenhoeve en Jeugdherberg De Fiertel zijn bereikbaar vanaf de Ninoofsesteenweg.

Fase  2 - van 01/09 tot 08/09 - werken tussen de Molenbeek  en kruispunt Kanarieberg – Ruddersveld – IJsmolenstraat – kruispunt inbegrepen. Kanarieberg en Ruddersveld volledig afgesloten. IJsmolenstraat wordt doodlopend.

IJsmolenhoeve en Jeugdherberg De Fiertel zijn niet bereikbaar met de wagen – parkeren langs de Ninoofsesteenweg.

Fase 3 - van 07/09 tot 18/09 - werken tussen Ruddersveld en Ninoofsesteenweg. Kanarieberg afgesloten tussen Ruddersveld en Ninoofsesteenweg.

IJsmolenhoeve en Jeugdherberg De Fiertel zijn bereikbaar vanaf de IJsmolenstraat en Kanarieberg (kant Boekzitting).

De omleiding wordt voorzien via de Ommegangstraat – Schorissesteenweg – Koekamerstraat – Quatre Vents en Ninoofsesteenweg.

Heraanleg Kleine Marijve

Vanaf dinsdag 11 augustus 2020 worden de rioleringswerken uitgevoerd in de Kleine Marijve en in een deel van de Zénobe Grammestraat. De kruispunten ter hoogte van de Elzelestraat zijn afgesloten evenals een deel van de Zénobe Grammestraat. Er is geen doorgang mogelijk voor het verkeer ter hoogte van de werkzone. Plaatselijk verkeer is mogelijk in de Zénobe Grammestraat.

Er wordt een omleiding voorzien via de Bredestraat en Grote Marijve. Deze werken zullen duren tot december 2020.

Extra veiligheidsmaatregelen Ommegangstraat - Schorissesteenweg

Sinds mei zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse gestart met de heraanleg van Broeke (N48b) in Ronse. Er komen nieuwe voetpaden, fietspaden en parkeerstroken. Ook komt er een gescheiden riolering en een nieuwe wegdek. Om de veiligheid te verhogen op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg besliste AWV samen met de Stad Ronse, gemeente Maarkedal en de politie om extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan in voege op 20 januari en blijven tot het einde van de werken, normaal gezien voorjaar 2020, duren.

Veiligheidsmaatregelen vanaf 20 januari

De extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig omdat de tonnage - en snelheidsbeperking op Ommegangstraat/Schorissesteenweg niet gerespecteerd worden. Volgende maatregelen gaan vanaf 20 januari tot het einde van de werken in voege.  

  • Er komen op de Schorissesteenweg (N454) en Ommegangstraat (N425) op verschillende plaatsen wegversmallingen met beurtelings verkeer om de snelheid te verlagen.
  • Voor de veiligheid worden alle fietsers omgeleid tussen het kruispunt met de N60 en de Hof Te Fiennestraat. Ze rijden om via N60, Dieriksstraat, Bakkerbos, Weitstraat, Terbeke en Hof Te Fiennestraat in de beide richtingen.
  • Er komt een tonnagebeperking (+7,5 ton, behalve voor bussen van De lijn en plaatselijk verkeer) vanaf kruispunt Chaussée de Ninove / Quatre Vents (N48) en van kruispunt Schorissesteenweg (N454) / Koekamerstraat tot het kruispunt Ommegangstraat (N425) met N60/Kruisstraat. Dit enkel voor het verkeer richting Kruisstraat/N60. Zij rijden om via de voorziene omleiding via Brakel N48, N8  en de N60. 
  • De Kafhoek wordt tussen de N425 en N454 geknipt zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.