Wegenwerken

Op deze pagina kan je terecht voor een overzicht van de grote wegenwerken in Ronse. Een overzicht van alle werken kan je terugvinden via hinder in kaart.

Peperstraat afgesloten

Van maandag 22 februari tot en met woensdag 24 februari 2021 zal de Peperstraat afgesloten zijn voor het verkeer voor het uitvoeren van herstellingswerken aan het wegdek ter hoogte van de hoek met de Grote Markt. Er is geen doorgang mogelijk. Vanaf donderdagmorgen 25 februari wordt de straat terug opengesteld.

Aanleg fietssnelweg Engelsenlaan

Vanaf maandag 9 november 2020 starten de werken voor de aanleg van een fietssnelweg ter hoogte van het kruispunt Engelsenlaan – Doorniksesteenweg. Het kruispunt wordt volledig afgesloten waardoor er geen doorgang mogelijk is. In de Engelsenlaan is enkel plaatselijk verkeer mogelijk.

Er wordt een omleiding voorzien via de Doorniksesteenweg en Leuzesesteenweg.

Deze werken zullen duren tot eind januari 2021 (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Vernieuwen waterleiding Hoogstraat – Oswald Ponettestraat - Engelsenlaan

Vanaf maandag 7 december 2020 start een volgende fase voor het vernieuwen van de waterleiding in de Hoogstraat – Oswald Ponettestraat en Engelsenlaan.
Er wordt gewerkt in de Engelsenlaan vanaf het rondpunt César Snoecklaan tot aan het kruispunt Doorniksesteenweg.
Tijdens deze werken is in de Engelsenlaan plaatselijk verkeer mogelijk met beurtelingse doorgang.

Deze werken zullen duren tot eind februari 2021 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Heraanleg Rode Mutslaan

Op maandag 3 augustus 2020 starten de riolering- en wegeniswerken voor de heraanleg van de Rode Mutslaan.
Tijdens deze werken zal de Rode Mutslaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer tussen de Engelsenlaan en Zonnestraat,  enkel plaatselijk verkeer is mogelijk.
De omleiding wordt voorzien via de Zonnestraat – César Snoecklaan en Engelsenlaan.

Deze werken zullen duren tot juli 2021.

Heraanleg Schoonboeke en deel Kanarieberg

De werken deel Kanarieberg zijn afgewerkt.

Vanaf donderdag 10 september starten in Schoonboeke de werken voor de heraanleg van de riolering. Hiervoor wordt Schoonboeke afgesloten tussen de Ninoofsesteenweg en de Klein Frankrijkstraat. De omleiding hiervoor verloopt via de Weverijstraat en Ninoofsesteenweg.

Vanaf donderdag 29 oktober start in Schoonboeke de volgende fase van de heraanleg riolering vanaf de Klein Frankrijkstraat tot aan de Maagdenstraat. De omleiding hiervoor verloopt via de Weverijstraat - Maagdenstraat - rue Beaufaux - Mont - Vier Winden en Ninoofsesteenweg.

In de laatste fase van de heraanleg Schoonboeke wordt in de Maagdenstraat de riolering heraangelegd vanaf Schoonboeke tot aan de grens met Ellezelles.

Deze werken zullen duren tot eind mei 2021.

Extra veiligheidsmaatregelen Ommegangstraat - Schorissesteenweg

Sinds mei zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse gestart met de heraanleg van Broeke (N48b) in Ronse. Er komen nieuwe voetpaden, fietspaden en parkeerstroken. Ook komt er een gescheiden riolering en een nieuwe wegdek. Om de veiligheid te verhogen op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg besliste AWV samen met de Stad Ronse, gemeente Maarkedal en de politie om extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan in voege op 20 januari en blijven tot het einde van de werken, normaal gezien voorjaar 2020, duren.

Veiligheidsmaatregelen vanaf 20 januari

De extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig omdat de tonnage - en snelheidsbeperking op Ommegangstraat/Schorissesteenweg niet gerespecteerd worden. Volgende maatregelen gaan vanaf 20 januari tot het einde van de werken in voege.  

  • Er komen op de Schorissesteenweg (N454) en Ommegangstraat (N425) op verschillende plaatsen wegversmallingen met beurtelings verkeer om de snelheid te verlagen.
  • Voor de veiligheid worden alle fietsers omgeleid tussen het kruispunt met de N60 en de Hof Te Fiennestraat. Ze rijden om via N60, Dieriksstraat, Bakkerbos, Weitstraat, Terbeke en Hof Te Fiennestraat in de beide richtingen.
  • Er komt een tonnagebeperking (+7,5 ton, behalve voor bussen van De lijn en plaatselijk verkeer) vanaf kruispunt Chaussée de Ninove / Quatre Vents (N48) en van kruispunt Schorissesteenweg (N454) / Koekamerstraat tot het kruispunt Ommegangstraat (N425) met N60/Kruisstraat. Dit enkel voor het verkeer richting Kruisstraat/N60. Zij rijden om via de voorziene omleiding via Brakel N48, N8  en de N60. 
  • De Kafhoek wordt tussen de N425 en N454 geknipt zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.