Wegenwerken

Heraanleg Schoonboeke - aanleg nutsleidingen

Maandag 9 maart 2020 starten de werken voor de aanleg van nutsleidingen in het kader van de heraanleg van Schoonboeke. Er wordt in verschillende fasen gewerkt in Schoonboeke, de Maagdenstraat en de Kanarieberg. In een 1e fase wordt gewerkt in Schoonboeke vanaf de Ninoofsesteenweg, Er wordt in de berm gewerkt aan 1 kant van de rijweg. Er wordt gewerkt met beurtelingse doorgang. De totale duur van deze werken is voorzien tot begin mei 2020.

Wegenwerken Broeke: uitbreiding fase 3

Deel tussen Kruisstraat en Glorieuxlaan

Vanaf vrijdag 31 januari wordt de heraanleg van Broeke fase 3 uitgebreid met het deel vanaf de Oudestraat tot aan het kruispunt Kruisstraat. De Oudestraat is tijdens de week volledig afgesloten ter hoogte van Broeke voor de aanpassing  van het fietspad en de rijweg. Tijdens het weekend en in principe ook ’s avonds in de week zal de aannemer ervoor zorgen dat doorgang vanuit Broeke naar de Oudestraat wel mogelijk is. De omleiding wordt voorzien via de Kruisstraat. De signalisatie in de Kruisstraat en Oudestraat wordt aangepast zodat het verkeer komende uit de Oudestraat via de Kruisstraat richting Ronse mag uitrijden. Aangezien het zicht bij het uitrijden daar beperkt is, is voorzichtigheid geboden. De doorgang van de Klevestraat naar Broeke is mogelijk zodanig dat het verkeer ook via de Klevestraat kan wegrijden. Let wel dat dit deel van Broeke nog steeds deel uitmaakt van een werfzone en ook daar voorzichtigheid geboden is. Deze fase duurt tot het einde van de werken in Broeke.

Werken Broeke - uitbreiding 2 van fase 3: deel Broeke vanaf Oudestraat tot Kruisstraat voor aanpassingen voetpad en fietspad

In de Kruisstraat ter hoogte van Broeke starten op 24 februari 2020 de aanpassingswerken van voet- en fietspad. In de Kruisstraat blijft er doorgang mogelijk in beide richtingen via versmalde rijstroken over fietspad en parkeerstrook. Deze werken zullen duren tot 28 februari.

Ondertussen werden in Broeke, deel tussen de Glorieuxlaan en de Klevestraat, de voetpaden aangelegd en de onderlaag van de wegverharding aangebracht. In het volgende deel van Broeke, tussen de Klevestraat en de Jacob Van Arteveldestraat, zullen de voetpaden eerstdaags aangelegd worden en werd de voorlopige wegverharding aangelegd in steenslag. Nadien wordt het laatste deel van Broeke uitgevoerd tot en met het kruispunt Kruisstraat.

Extra veiligheidsmaatregelen Ommegangstraat - Schorissesteenweg

Sinds mei zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse gestart met de heraanleg van Broeke (N48b) in Ronse. Er komen nieuwe voetpaden, fietspaden en parkeerstroken. Ook komt er een gescheiden riolering en een nieuwe wegdek. Om de veiligheid te verhogen op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg besliste AWV samen met de Stad Ronse, gemeente Maarkedal en de politie om extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan in voege op 20 januari en blijven tot het einde van de werken, normaal gezien voorjaar 2020, duren.

Veiligheidsmaatregelen vanaf 20 januari

De extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig omdat de tonnage - en snelheidsbeperking op Ommegangstraat/Schorissesteenweg niet gerespecteerd worden. Volgende maatregelen gaan vanaf 20 januari tot het einde van de werken in voege.  

  • Er komen op de Schorissesteenweg (N454) en Ommegangstraat (N425) op verschillende plaatsen wegversmallingen met beurtelings verkeer om de snelheid te verlagen.
  • Voor de veiligheid worden alle fietsers omgeleid tussen het kruispunt met de N60 en de Hof Te Fiennestraat. Ze rijden om via N60, Dieriksstraat, Bakkerbos, Weitstraat, Terbeke en Hof Te Fiennestraat in de beide richtingen.
  • Er komt een tonnagebeperking (+7,5 ton, behalve voor bussen van De lijn en plaatselijk verkeer) vanaf kruispunt Chaussée de Ninove / Quatre Vents (N48) en van kruispunt Schorissesteenweg (N454) / Koekamerstraat tot het kruispunt Ommegangstraat (N425) met N60/Kruisstraat. Dit enkel voor het verkeer richting Kruisstraat/N60. Zij rijden om via de voorziene omleiding via Brakel N48, N8  en de N60. 
  • De Kafhoek wordt tussen de N425 en N454 geknipt zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. 

Wegenwerken Broeke : fase 3

Vrijdag 5 juli start in Broeke (gewestweg N48b) fase 3 van de wegen- en rioleringswerken. Tijdens deze werken wordt het openbaar domein volledig aangepakt en start de aanleg van nieuwe voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, beplanting, een gescheiden riolering en een nieuwe wegverharding. Daarbij is geen doorgaand verkeer mogelijk. Meer info en plannen.