Wegenwerken

Op deze pagina kan je terecht voor een overzicht van de wegenwerken in Ronse.

Heraanleg Rode Mutslaan – aanpassen waterleidingen

Op maandag 6 juli 2020 starten de werken voor het aanpassen van de waterleiding in kader van de heraanleg van de Rode Mutslaan. Er wordt gewerkt in de rijbaan en berm ter hoogte van het kruispunt Rode Mutslaan – Zonnestraat. Tijdens deze werken zal de Rode Mutslaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer tussen de Engelsenlaan en Zonnestraat,  enkel plaatselijk verkeer is mogelijk vanaf de Engelsenlaan. De omleiding wordt voorzien via de Zonnestraat – César Snoecklaan en Engelsenlaan.

Heraanleg Schoonboeke - aanpassen waterleiding

In de periode van 22 juni tot 10 juli 2020 worden aanpassingswerken uitgevoerd aan de waterleidingen in het kader van de heraanleg van Schoonboeke. Er wordt gewerkt vanaf Schoonboeke 18 tot Maagdenstraat 159. Er worden plaatselijk werkputten gemaakt in de berm. Er wordt gewerkt met beurtelingse doorgang.

Heraanleg Kleine Marijve

Vrijdag 14 februari 2020 zijn de werken gestart voor de aanleg van nutsleidingen in het kader van de heraanleg van Kleine Marijve.

Er wordt in verschillende fasen gewerkt:

  • Fase 1 tot 5: afgewerkt
  • Fase 6: Kleine Marijve: aanleg drinkwater van 18/05/2020 tot 29/05/2020 – Kleine Marijve afgesloten tussen Elzelestraat en Kleine Marijve.
  • Fase 7: Bredestraat – Elzelestraat – Zénobe. Grammestraat en Kleine Marijve van 1/06/2020 tot 5/06/2020 Dempen van koppel- en verbindingsputten + voorlopig wegherstel. Kleine Marijve afgesloten tussen Elzelestraat en Zénobe Grammestraat.  Zénobe Grammestraat afgesloten tussen Elzelestraat en Kleine Marijve.
  • Fase 8: Kleine Marijve  van 4/06/2020 tot 19/06/2020 Overkoppelen van de woningen op nieuwe drinkwaterleiding + voorlopig wegherstel. Kleine Marijve afgesloten tussen Elzelestraat en Zénobe Grammestraat.
  • Fase 9: Kleine Marijve – Zénobe Grammestraat en Grote Marijve– van 22/06/2020 tot 10/07/2020 Overkoppelen van de woningen op de nieuwe drinkwaterleiding + voorlopig wegherstel. Zénobe Grammestraat en Grote Marijve thv. 117-129 - verkeer met beurtelingse doorgang ter hoogte van de werkzones.

Extra veiligheidsmaatregelen Ommegangstraat - Schorissesteenweg

Sinds mei zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse gestart met de heraanleg van Broeke (N48b) in Ronse. Er komen nieuwe voetpaden, fietspaden en parkeerstroken. Ook komt er een gescheiden riolering en een nieuwe wegdek. Om de veiligheid te verhogen op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg besliste AWV samen met de Stad Ronse, gemeente Maarkedal en de politie om extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan in voege op 20 januari en blijven tot het einde van de werken, normaal gezien voorjaar 2020, duren.

Veiligheidsmaatregelen vanaf 20 januari

De extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig omdat de tonnage - en snelheidsbeperking op Ommegangstraat/Schorissesteenweg niet gerespecteerd worden. Volgende maatregelen gaan vanaf 20 januari tot het einde van de werken in voege.  

  • Er komen op de Schorissesteenweg (N454) en Ommegangstraat (N425) op verschillende plaatsen wegversmallingen met beurtelings verkeer om de snelheid te verlagen.
  • Voor de veiligheid worden alle fietsers omgeleid tussen het kruispunt met de N60 en de Hof Te Fiennestraat. Ze rijden om via N60, Dieriksstraat, Bakkerbos, Weitstraat, Terbeke en Hof Te Fiennestraat in de beide richtingen.
  • Er komt een tonnagebeperking (+7,5 ton, behalve voor bussen van De lijn en plaatselijk verkeer) vanaf kruispunt Chaussée de Ninove / Quatre Vents (N48) en van kruispunt Schorissesteenweg (N454) / Koekamerstraat tot het kruispunt Ommegangstraat (N425) met N60/Kruisstraat. Dit enkel voor het verkeer richting Kruisstraat/N60. Zij rijden om via de voorziene omleiding via Brakel N48, N8  en de N60. 
  • De Kafhoek wordt tussen de N425 en N454 geknipt zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.