Hinder door werken in kaart gebracht

Geopunt

Wegwerkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de wegen, waterlopen, rioleringen, fietspaden... in Ronse in optimale conditie blijven. Niet enkel de stad laat werken uitvoeren aan de wegen. Ook Aquafin, het Vlaamse Gewest en vele nutsbedrijven werken op het openbaar domein. Deze werken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er uiteindelijk minder hinder is voor de bewoner. Daarom streeft men ernaar de werken zo overzichtelijk mogelijk te houden en zo kort mogelijk in tijd.

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of andere innames op het openbaar domein mét verkeershinder zoveel mogelijk samen. Via de onderstaande link, vind je een overzicht van de (wegen)werken en innames van het openbaar domein in Ronse. Via de icoontjes op de kaart kan je meer informatie raadplegen over de activiteiten. Je kan per dossier de zone zien op een apart kaartje, de aard van de hinder, de timing, eventuele omleidingen en de contactgegevens.

Klik hier voor een overzicht op kaart van de werken in Ronse.