Verontreiniging Molenbeek

Molenbeek

Update: donderdag 18 november 2021

Verontreiniging omgeving Molenbeek Ronse minder verspreid in de woonzones dan gevreesd

De OVAM gaf in de zomer opdracht aan bodemsaneringsdeskundige Sertius nv om in de omgeving van de Molenbeek bijkomende stalen te nemen en te analyseren.

Resultaten bijkomend onderzoek september 2021

De resultaten van de analyses maken duidelijk dat de verontreiniging zich voornamelijk beperkt tot de oevers van de Molenbeek. Daarom hebben het Agentschap Zorg en Gezondheid en de OVAM samen besloten dat er no regretmaatregelen van toepassing zijn in een afgebakende zone van 20 meter rond de oevers van de Molenbeek (vanaf de Lievensbeek), de Lievensbeek en de Vloedbeek (zie plannetje).

Ook in de stadsparken (Bruulpark en CC De Ververij) en in de woonzone aan de Auguste Delfossestraat/Beekstraat werden verhoogde concentraties gemeten (zie plannentje) en zijn onderstaande maatregelen van kracht:

  • Handen wassen na werken of spelen in de bodem en goed voeten vegen als er daar gewandeld wordt (om inname en verspreiding van de grond te voorkomen).
  • Geen moestuin in volle grond  gebruiken en bewerken in die zone.
  • Geen grondwater gebruiken als drinkwater in de zone (best ook niet voor irrigatie moestuin).

Deze maatregelen vervangen de eerdere blootstellingsbeperkende adviezen voor de volledige woonzone Bakkereel en de woningen in de Drieborrebeek ter hoogte van de Molenbeek. Belangrijk om te vermelden is dat de huidige afgebakende zones steeds aangepaste kunnen worden op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. 

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-crisis, is voorzichtig positief: “De resultaten van deze meetcampagne zijn eigenlijk vooral goed nieuws voor de inwoners van Ronse. De verontreiniging is minder verspreid dan we op basis van de eerste metingen vooraf gevreesd hadden. Het blijken vooral de oeverzones te zijn waar we verontreiniging vaststellen, dus de impact op de bewoners en hun gezondheid blijft beperkt. De resultaten tonen aan dat het een goede strategie is om meetcampagnes te combineren met tijdelijke adviezen om het risico te beperken en open communicatie naar de bevolking. In dit geval blijkt de bodemverontreiniging mee te vallen. Voor een aantal zones kunnen we nu de tijdelijke adviezen stopzetten. Toch moeten we nog een aantal punten beter in kaart brengen om een completer en gedetailleerder beeld te krijgen van de ernst en omvang van de verontreiniging.”

Verdere stappen

In een volgende fase zal OVAM nagaan wat er gebeurt met het slib van de oevers, om verspreiding van de verontreiniging te vermijden. OVAM gaat ook op zoek naar mogelijke verontreinigingsbronnen door de afvalwaterlozingen bij bedrijven die met PFAS werken te screenen.

Onderzoek grondwater

In het kader van het dit bodemonderzoek wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ook bijkomend onderzoek doen van het grondwater. Daarom wordt aan iedereen die een grondwaterput heeft in een zone van 50 meter rond de Molenbeek (vanaf de Lievensbeek), de Vloedbeek en de Lievensbeek (tot aan de Maagdenstraat) gevraagd om zich te melden. OVAM zal dan bekijken wie in kader van het verdere milieuonderzoek in aanmerking komt voor gratis putwateronderzoek. Op die manier wil OVAM de toestand van het grondwater verder in kaart te brengen.

Aanmelden kan via pfas@vlaanderen.be vóór 15 december met vermelding “putwateronderzoek Ronse”.

 

Digital infomoment : maandag 29 november

Om iedereen uitgebreid te informeren over de resultaten van dit bijkomend onderzoek, wordt er op maandag 29 november 2021 om 19.30 uur een infomoment georganiseerd. Gezien de huidige coronasituatie zal het infomoment digitaal doorgaan. Inschrijven kan tot vrijdag 26 november via https://app.keysurvey.com/f/41597300/e822/ 

Meer informatie

  • Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vind je op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling
  • Algemene vragen over PFAS/PFOS of meldingen van een grondwaterput kun je sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be
  • Onderaan deze pagina kan je alle bewonersbrieven en rapporten raadplegen

------------------------------------------------------------

Update : 24 augustus 2021

Bijkomend bodemonderzoek in Ronse na verhoogde concentraties PFAS en gebromeerde vlamvertragers in en rond de Molenbeek

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat een bijkomend bodemonderzoek uitvoeren in en rond de Molenbeek in Ronse. Uit een eerste historisch onderzoek blijkt namelijk dat er verhoogde concentraties PFAS en gebromeerde vlamvertragers aanwezig zijn in de oever- en waterbodem. Om een duidelijk beeld te krijgen van de verontreiniging en de mogelijke risico’s worden er in september extra staalnames uitgevoerd van de bodem, waterbodem, het oppervlaktewater en grondwater. 

Verhoogde concentraties 

Omwille van de textielnijverheid gevestigd langs de Molenbeek startte de OVAM in 2018 een historisch onderzoek met aandacht voor niet-klassieke parameters, zoals PFAS en gebromeerde vlamvertragers. In 2019 werd een tweede luik van het onderzoek opgestart waarbij een beperkte staalname en analyse van oever- en waterbodems langs en in de Molenbeek werd uitgevoerd met aandacht voor dezelfde niet-klassieke parameters. In totaal werden vier oeverbodemstalen en zes waterbodemstalen bemonsterd en geanalyseerd over een traject van ongeveer tien kilometer. Het onderzoek werd in juli 2021 gefinaliseerd. Uit de resultaten blijkt dat er verhoogde concentraties aan gebromeerde vlamvertragers en PFAS aanwezig zijn in de oeverbodem.

Bijkomend bodemonderzoek

De OVAM gaf de opdracht aan de erkend bodemsaneringsdeskundigen Sertius nv en Envirosoil om in de Molenbeek en de ruimere omgeving bijkomende stalen te nemen van het oppervlaktewater, de waterbodem, de bodem en het grondwater. Dat bijkomend onderzoek moet de precieze situatie in kaart brengen en mogelijke risico’s als gevolg van deze verontreiniging inschatten. De staalnames worden begin september opgestart, de resultaten zijn voor oktober.

Tussentijds advies voor bewoners

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt in afwachting een aantal tussentijdse adviezen voor, voor wie in de directe omgeving woont van plaatsen met verhoogde concentraties. Een overzicht van die adviezen en de precieze zone waarvoor ze gelden kan je hieronder bij "Documenten en rapporten" terugvinden. Deze adviezen gelden tot het verder onderzoek meer duidelijkheid biedt over de omvang en de mogelijke risico’s van de verontreiniging.

-----------------------------------------------------------------------

Meer informatie

Bewonersvergadering : donderdag 2 september 

Om de inwoners van Ronse in de directe omgeving van de Molenbeek extra te informeren over de vastgestelde bodemverontreiniging en het bijkomend onderzoek, werd er een digitale bewonersvergadering georganiseerd op donderdag 2 september om 19.30 u. Deze kan je hieronder integraal herbekijken. Burgemeester Luc Dupont leidt het gesprek in. 

 

Documenten en rapporten

Er werd een document opgemaakt met de vragen en antwoorden die via mail of chat gesteld werden. Ook de onderzoeksrapporten die aanleiding waren van de bijkomende onderzoeken kan je hieronder raadplegen, net als de verschillende bewonersbrieven die werden rondgedeeld.

>> Bewonersbrief Ronse 18/11 - bijkomend bodemonderzoek (NL)

>> Bewonersbrief Ronse 23/08 - opstart bodemonderzoek (NL)
>> Bewonersbrief Ronse 23/08 - opstart bodemonderzoek (FR)

>> Vragen en antwoorden bewonersvergadering 20210902 (NL)

>> Rapport onderzoek POP en EP Molenbeek Ronse (1 MB)
>> Bijlagen rapport onderzoek POP en EP Molenbeek Ronse (28 MB)

>> Informatiepagina PFAS/PFOS - Vlaamse overheid

Voor specifieke vragen over het bijkomend onderzoek en sanering: