Vergunning drankgelegenheid

tapas

Van een tijdelijke naar een vaste vergunning

In de gemeenteraadszitting van 16 december 2013 werd het reglement ‘Drankgelegenheid’ goedgekeurd. In de gemeenteraadszitting van 21 december 2020 werden enkele wijzigingen goedgekeurd. Dit reglement geldt voor iedere publiek toegankelijke inrichting waar dranken geschonken worden of maaltijden worden aangeboden voor consumptie ter plaatse en is dus van toepassing op drankgelegenheden, CLUB VZW’s, feitelijke verenigingen die drankgelegenheden uitbaten en shishabars. De uitbater dient in het bezit te zijn van deze vergunning voor de zaak geopend wordt.

Onder drankgelegenheid wordt verstaan: drankslijterijen in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen die permanent ingericht zijn om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Met dit reglement dient elke drankgelegenheid te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden zoals o.a. het bezitten van een toelating/erkenning van het FAVV, voldoen aan de voorwaarden inzake brandveiligheid & hygiëne, het voorleggen van de verzekering inzake objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing,…

Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld, zal een tijdelijke "vergunning drankgelegenheid" afgeleverd worden voor een periode van 1 jaar. Wanneer het dossier compleet is en er zich na deze periode van 1 jaar geen problemen gesteld hebben, wordt de tijdelijke vergunning omgezet in een definitieve vergunning die 5 jaar geldig is. De vergunning zelf is kosteloos.

Indien een drankgelegenheid wordt overgenomen, dient de nieuwe uitbater eveneens een nieuwe vergunning aan te vragen.

Het dossier bestaat uit volgende onderdelen:

Tijdelijke vergunning drankgelegenheid (1 jaar geldig):

 • De aanvraag vergunning drankgelegenheid
 • Een kopie van de identiteitskaart van de uitbater + een kopie van het uittrekstel uit het strafregister
 • De aanvraag van het attest van het FAVV
 • De horecaconvenant
 • Een kopie van de verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
 • Een kopie van de brandverzekering
 • De aanvraag tot het plaatsen van een terras op openbaar domein
 • Indien de zaak toegankelijk is voor 50 personen of meer, dan dient de uitbater een controle door de brandweer aan te vragen. Dit kan via Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Deze aanvraag is voor rekening van de uitbater en conform het retributiereglement van BVLAR. Een bewijs van deze aanvraag dient aan het dossier toegevoegd te worden.
 • Een bewijs van aanvraag van de nodige keuringsattesten

Definitieve vergunning drankgelegenheid (5 jaar geldig):

 • De definitieve keuringsattesten zonder opmerkingen. De lijst van deze attesten kan je terugvinden op het aanvraagformulier vergunning drankgelegenheid 
 • Het keuringsattest A - PTI van de brandweer
 • Het grondplan van de zaak
 • Het definitieve attest goedkeuring/erkenning van het FAVV

Reglementen:

Plaatsen van een tent op het openbaar domein (tijdelijke maatregel)

Indien je op het terrasgedeelte voor jouw zaak een tent wenst te plaatsen, dan dien je hiervoor vooraf een aanvraag te doen. 

Dit staat ook opgenomen in het terrasreglement, artikel 8 en 9.

De tenten mogen, na goedkeuring, geplaatst worden en dit tot aan de start van de winterkermis.

Algemeen rookverbod horeca

Sinds 1 juli 2011 schrijft de wet van 22 december 2009  betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook voor dat alle horecazaken in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s, …) rookvrij moeten zijn. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten.

In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is.
 • De rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak.
 • Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer x 15m³/u).
 • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen.
 • Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, …).
 • De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn.
 • Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open is.

De laatste jaren duiken veel waterpijp(shisha)bars op, wat de indruk zou kunnen wekken dat dit product niet onder het rookverbod valt. Dit klopt niet: zowel de roker als de uitbater kunnen worden vervolgd voor het roken van een waterpijp in een plaats waar het rookverbod geldt.

Het rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret, ongeacht of ze tabak bevat of niet.

Meer informatie kan je hier terugvinden.