Vergunning drankgelegenheid

drank

Van een tijdelijke naar een vaste vergunning

In de gemeenteraadszitting van 16 december 2013 werd het reglement ‘Drankgelegenheid’ goedgekeurd. Dit reglement geldt voor iedere publiek toegankelijke inrichting waar gegiste en/of sterke dranken worden geschonken. De uitbater dient in het bezit te zijn van deze vergunning voor de zaak geopend wordt.

Met dit reglement dient elke drankgelegenheid te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden zoals o.a. het bezitten van een toelating/erkenning van het FAVV, voldoen aan de voorwaarden inzake brandveiligheid & hygiëne, het voorleggen van de verzekering inzake objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing,…

Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld, zal een tijdelijke "vergunning drankgelegenheid" afgeleverd worden voor een periode van 6 maanden. Wanneer het dossier compleet is en er zich na deze periode van 6 maanden geen problemen gesteld hebben, wordt de tijdelijke vergunning omgezet in een definitieve vergunning die 5 jaar geldig is. De vergunning zelf is kosteloos.

Indien een drankgelegenheid wordt overgenomen, dient de nieuwe uitbater eveneens een nieuwe vergunning aan te vragen.

Het dossier bestaat uit volgende onderdelen:

 • De aanvraag vergunning drankgelegenheid
 • Een kopie van de identiteitskaart van de uitbater + een kopie van het uittrekstel uit het strafregister
 • Het grondplan van de zaak
 • Het attest goedkeuring/erkenning van het FAVV
 • De horecaconvenant
 • Het keuringsattest van de elektrische installatie van de zaak
 • Een kopie van de verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
 • De aanvraag tot het plaatsen van een terras op openbaar domein
 • Indien de zaak toegankelijk is voor meer dan 50 personen, dient de uitbater een controle door de brandweer aan te vragen. Dit kan via Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Deze aanvraag is voor rekening van de uitbater en conform het retributiereglement van BVLAR.
 • De checklijst veiligheid, hygiëne en milieu

Reglementen:

Plaatsen van een tent op het terras tijdens Covid-19

Wil je een tent plaatsen op jouw vergund terras? Bekijk hier de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Algemeen rookverbod horeca

Sinds 1 juli 2011 schrijft de wet van 22 december 2009  betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook voor dat alle horecazaken in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s, …) rookvrij moeten zijn. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten.

In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is.
 • De rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak.
 • Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer x 15m³/u).
 • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen.
 • Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, …).
 • De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn.
 • Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open is.

De laatste jaren duiken veel waterpijp(shisha)bars op, wat de indruk zou kunnen wekken dat dit product niet onder het rookverbod valt. Dit klopt niet: zowel de roker als de uitbater kunnen worden vervolgd voor het roken van een waterpijp in een plaats waar het rookverbod geldt.

Het rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret, ongeacht of ze tabak bevat of niet.

Meer informatie kan je hier terugvinden.