Geluidsnormen

DJ

Activiteiten met elektronisch versterkte muziek

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

Voor wie?
De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Iedere openbare activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek valt onder de regelgeving. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in open lucht ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest... zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set ...).

Mag ik voor 22 uur meer lawaai maken dan erna?
De regelgeving voor muziekactiviteiten, zowel de normen voor de activiteit zelf als de normen voor de omgeving, gelden overal en altijd. De stelling dat er voor 22 uur geen sprake is van overlast is dus fout.

Grotere zalen of festivals hebben een andere vergunning nodig dan een klein café of een kleine zaal.
Dat is zeker niet altijd het geval. Aangezien de regelgeving bedoeld is om gehoorschade te voorkomen en te beperken, speelt de grootte van een evenement of zaal geen enkele rol bij de bepaling van de vergunning die je nodig hebt. Alles hangt af van de geluidsvolumes die je wilt produceren.

Een klein danscafé dat dagelijks muziek op een hoog volume wil spelen, heeft dezelfde vergunning nodig en heeft dezelfde verplichtingen als een megadiscotheek. Voor een muziekcafé dat luide rockconcerten wil organiseren, gelden dezelfde normen en bijkomende verplichtingen als voor een mega-festival. En ook omgekeerd: een groot festival dat enkel lagere volumes produceert, kan werken met dezelfde normen en verplichtingen als een klein muziekfestival.

Geluidsnormen voor de buren én voor je oren
Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat de oren van je publiek en medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar: zwaar beschadigde trilhaartjes in je oren worden niet hersteld en zijn ook niet te herstellen met een medische ingreep. Wie geregeld wordt blootgesteld aan te hoge volumes loopt bijna zeker schade op, vaak zonder het te voelen of te weten. Een verminderd gehoor of tinnitus (permanente oorsuizingen) zijn het resultaat. Om te vermijden dat je publiek en je medewerkers het slachtoffer worden van gehoorschade door te luide muziek, zijn volgende maatregelen belangrijk:
• Respecteer steeds de geldende geluidsnormen.
• Zorg bij hoge volumes voor rustmomenten, momenten waarop de muziek stiller staat (bv. tussen twee concerten) of alleszins voor een ruimte of zone waar het volume lager is, zodat mensen hun oren even kunnen laten rusten. Beschadiging is immers niet alleen afhankelijk van het volume, maar ook van de duur van de blootstelling.
• Zorg bij hoge volumes voor gehoorbescherming door middel van oordoppen. Dat is trouwens een wettelijke verplichting (zie ook verder). Mensen die vaak worden blootgesteld aan hoge volumes (personeel van horecazaken, dj's en muzikanten, fervente concert- of discotheekgangers …) schaffen zich best op maat gemaakte oordoppen aan.

In een notendop:

Vraagt u een afwijking op de geluidsnormen aan? 
Wie elektronisch versterkte muziek wil spelen dient te voldoen aan de voorschriften in Vlarem.
Afhankelijk van hoe luid de muziek wordt gespeeld moeten er flankerende maatregelen genomen worden.

• Zijn van toepassing op activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht:

- Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min
- Geen meetverplichting
- Het te respecteren geluidsniveau in de omgeving is afhankelijk van het achtergrondgeluid, metingen gebeuren binnenshuis (in aanpalende woningen of gebouwen).
De muziekactiviteit moet zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt:
1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min , indien deze lager is dan 30 dB(A);
2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);
3° niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A).
LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen

• Voor activiteiten in zaal: informeer bij de eigenaar van de zaal aan welke wetgeving i.v.m. lawaaihinder zijn zaal onderhevig is

Indien u een afwijking wenst; maak uw keuze

 Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min

- het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.
- Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq,15min
- Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau aanwezig zijn die minstens zichtbaar is voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau
- het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht

• Maximaal geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

- het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 dB(A) LAeq,60min;
- het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) geregistreerd (LAeq,60min);
- Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau aanwezig zijn die minstens zichtbaar is voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau
- Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht;
- Oordopjes moeten gratis ter beschikking gesteld worden voor het publiek;

Belangrijke info:

Meer informatie en een duidelijke brochure vind je hier.
In het algemeen Strafwetboek staat een regel die zegt dat je geen storend 'nachtlawaai' mag maken. De politie kan deze regel altijd inroepen als er klachten zijn. Hetzelfde geldt voor de regelgeving over burenhinder uit het Burgerlijk Wetboek. hoe hier dus rekening mee!