Stedelijke adviesraden

Binnen de stad Ronse zijn een aantal stedelijke adviesraden actief. Zij hebben als taak om het stadsbestuur bij te staan in de besluitvorming omtrent specifieke domeinen. Daarnaast zijn er ook nog andere inspraakorganen of werkgroepen die actief meewerken bij de uitvoering van het beleid. Heel wat vrijwilligers verzetten hierbij zeer nuttig werk.

Telkens na de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van een nieuwe Gemeenteraad, dienen ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld te worden. Dit moet gebeuren binnen de eerste zes maanden van de legislatuur. Zolang er geen nieuwe samenstelling is vastgelegd, blijven de "oude" raden hun werking voortzetten.

Lijst van advies- en overlegorganen:

Klik op de naam van de adviesraad of werkgroep voor de samenstelling of meer informatie bij hun werkzaamheden. Deze adviesraden worden aan het begin van een nieuwe legislatuur telkens opnieuw samengesteld. 
Indien je interesse hebt om mee actief te zijn in één van deze adviesraden, kan je steeds contact opnemen met de betrokken stadsdienst.

Naam  Contact 
Cultuurraad (Stedelijke Adviesraad voor Cultuur en werkgroepen)  cultuur@ronse.be
GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)   gecoro@ronse.be
Jeugdraad (Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd)   jeugd@ronse.be
Milieuraad (Stedelijke Adviesraad voor Millieu en Natuur)   milieu@ronse.be
Onderwijsraad (Stedelijke Adviesraad voor onderwijs)   welzijn@ronse.be
Sportraad (Stedelijke Adviesraad voor de Sport)  sport@ronse.be
Welzijnsraad (Stedelijke Adviesraad voor Welzijn en werkgroepen)  welzijn@ronse.be
Woonraad (Stedelijke Adviesraad voor Wonen)   huisvesting@ronse.be
LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) >> Lid worden van het LOK?  huisvanhetkind@ronse.be

Stedelijke raden

Ronse telt ook twee stedelijke raden die mee instaan voor de organisatie van de twee belangrijkste gebeurtenissen in Ronse : De Fiertel en de Bommels. Deze raden zijn de "Stedelijke Raad der Bommels" en het "Stedelijk Fiertelcomité". Meer info via onderstaande link.