Stationsomgeving

Conceptstudie stationsomgeving

De stad wil de stationsomgeving grondig vernieuwen en omvormen tot een aantrekkelijke en levendige buurt. De heropleving van de stationsomgeving kan een hefboom betekenen om de stadskern zelf verder te versterken en op te waarderen. Het station kan zo een attractieve rol spelen in de wijde regio. Daarom onderzoekt de stad Ronse in een conceptstudie op welke manieren zo’n reconversie van de stationsbuurt kan worden aangepakt en dit binnen de schaal, de potentie en de ontwikkelingsvisie van de stad.

Geef jouw mening

Inspraak en participatie van de omwonenden en inwoners van Ronse is daarbij cruciaal. Alleen samen kan de stad een gedragen plan voor de stationsomgeving maken. Bepaal jij ook mee wat de ambities moeten zijn voor de omgeving van het station? Deel dan jouw mening en vul de korte vragenlijst in (max. 5 min) of scan de QR-code hieronder!

>> Vul hier de vragenlijst in.