Stationsomgeving

Conceptstudie stationsomgeving

De stad wil de stationsomgeving grondig vernieuwen en omvormen tot een aantrekkelijke en levendige buurt. Zo’n heropleving van de stationsomgeving kan een hefboom betekenen om de stadskern van Ronse verder te versterken en op te waarderen. Bovendien kan het station ook een attractieve rol spelen in de wijde regio. Daarom onderzoekt stad Ronse in een conceptstudie op welke manier zo’n reconversie van de stationsbuurt kan worden aangepakt en dit binnen de schaal, de potentie en de ontwikkelingsvisie van de stad.

Resultaten online bevraging

Inspraak en participatie van de omwonenden en inwoners van Ronse zijn daarbij heel belangrijk. Alleen samen met hen kan de stad een gedragen plan voor de stationsomgeving maken. Van 26 november tot 3 januari kon iedereen daarom deelnemen aan een online bevraging en mee de ambities bepalen voor dit project. Maar liefst 620 personen vulden de bevraging in en gaven hun mening over de omgeving van het station. Via onderstaande link kan je de resultaten bekijken!

>> Bekijk hier de resultaten van de online bevraging.