Projecten

Grote Markt 12
9600 Ronse
België

Telefoon
055 23 27 09
Toegankelijkheid

Je kan deze dienst bereiken gedurende de openingsuren van het stadhuis.

Extra informatie

De projectencoördinator staat in voor de coördinatie van een aantal stadsprojecten. Zij stelt de project- en faseplannen op, beheert de toegekende middelen op efficiënte wijze en waakt op de kwaliteit en de tijdige oplevering van de gewenste producten. Zij rapporteert met regelmaat aan de stadssecretaris en het college van burgemeester en schepenen.

In samenwerking met de communicatieambtenaar verzorgt zij de interne en externe communicatie omtrent de ontwikkeling van de opgevolgde projecten.

Verder draagt zij bij aan het vertalen van de maatschappelijke en bestuurlijke evoluties in beleidsvoorstellen en meerjarenplannen.