PFAS verontreiniging Ronse - Molenbeek

Rode Mutslaan NRM

Update : 2 mei 2024

No-regret-maatregelen Rode Mutslaan

Bij de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek voor Tardel NV, Rode Mutslaan 103, werden verhoogde concentraties PFAS in het grondwater gemeten. Er is een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) nodig om deze verontreiniging beter in kaart te brengen en een risico-evaluatie te maken.

In afwachting worden no regret-maatregelen aanbevolen in een zone van 500m rond de peilbuis waar de overschrijding werd vastgesteld.

>> Alle info: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/ronse-no-regret-maatregelen-pfas 
>> Lees hier de bewonersbrief die werd bedeeld.

------------------------------------------------

Update: 27 november 2023

Uitbreiding bloedafnames (in 2025)

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Kortemark, Beringen en Ronse. 

Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden. 

>> Lees hier het volledige persbericht.

------------------------------------------------

Update: 6 juni 2023

Onderzoeksverslag 2022 afgewerkt

Eind april 2023 werd het onderzoeksverslag van het bodemonderzoek van 2022 in de omgeving van de Molenbeek afgewerkt. Aanvullend werden de resultaten van het bodemonderzoek van 2021 opnieuw geëvalueerd, aan de hand van de actuele toetsingswaarden voor PFAS.

De stad Ronse volgt deze problematiek van dichtbij op. Er is een interne werkgroep (taskforce) die geregeld samenkomt en contact heeft met OVAM en de hogere overheden. Uit het verslag blijkt vooral dat verder onderzoek nodig is om de verontreinigingssituatie in de Molenbeek en de ruimere omgeving volledig in kaart te brengen. Toch werden naar aanleiding van het verslag ook enkele (bijkomende) maatregelen genomen.

Maatregelen naar aanleiding van het nieuwe onderzoeksverslag

Het nieuwe verslag levert geen echte doorbraak op. Zo kunnen geen gebieden uitgesloten worden uit de zones van 20 m en 500 m waar nu al no regret-maatregelen gelden. De reeds uitgevaardigde maatregelen blijven dan ook overal van kracht.

No regret-maatregelen in een zone van 20 m rond de Molenbeek, Lievensbeek en Vloedbeek

 • Was grondig je handen na werken in grond of spelen in de zone.
 • Veeg goed je voeten als je gewandeld hebt in de 20 m. zone
 • Hou geen moestuin in volle grond in de 20 m. zone.
 • Eet geen eieren van kippen die gehouden worden in de 20 m. zone
 • Gebruik geen grondwater uit de 20 m. zone als drinkwater of om te koken.
 • Gebruik geen grondwater uit de 20 m. zone voor irrigatie van de moestuin.

No regret-maatregelen in een zone van 500 m rond de Molenbeek, Lievensbeek en Vloedbeek

 • Gebruik putwater niet als drinkwater, ook niet om thee of koffie te maken
 • Gebruik putwater niet om mee te koken.
 • Gebruik putwater niet om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven.
 • Putwater kan wel gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals de auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten of sierplanten water geven.

Er is geen reden tot paniek maar er is wel voorzichtigheid geboden. Daarom zijn er door de taskforce van de stad Ronse verschillende concrete acties afgesproken. 

Concrete acties terreinen CC De Ververij

 • De no regret maatregelen van de 20 m. zone blijven gelden. Om deze beter kenbaar te maken zijn infobanners op steigerframe geplaatst. 
 • Georganiseerde buitenactiviteiten zullen enkel nog toegelaten zijn in de verharde zone van CC de Ververij, tussen de gracht en de Wolvestraat.
 • Op de grasvelden en in de tuinen zijn geen georganiseerde activiteiten toegelaten omdat deze in de 20m zone langs de Molenbeek liggen.
 • De kop van CC de Ververij (ingang Beekstraat) werd veelvuldig gebruikt om te parkeren. De ondergrond is daar niet verhard. Op deze locatie is het verboden om te parkeren om te vermijden dat de  grond daar verder wordt kapotgereden.

Concrete acties Bruulpark, speelpleintjes Beekstraat en Maghermanlaan en wijk Delfossestraat

 • De no regret-maatregelen van de 20 m zone blijven van kracht. Ook hier zijn steigerframes met duidelijke infobanners geplaatst om deze maatregelen beter kenbaar te maken.

Enkele veel gestelde vragen :

> Wat is de rol van de stad in deze problematiek?

De stad spoort de hogere overheidsinstanties aan om werk te maken van een gecoördineerde aanpak. Dit probleem is geen zuiver lokaal probleem. De aanpak moet dan ook op een hoger niveau getild worden en vereist samenwerking tussen de verschillende overheden en overheidsinstanties. De coördinatie moet gebeuren door de hogere overheid.

De stad staat mee in voor de communicatie naar de burger. Het meest recente rapport (en alle voorgaande rapporten en documenten) worden gepubliceerd op de website van de stad Ronse en de PFAS-website Vlaanderen. Op de getroffen sites zullen de no regret-maatregelen die gelden binnen de zone van 20 m. extra bekendgemaakt worden.

> Is er sprake van sanering? Wat met de aansprakelijkheid?

De noodzaak tot sanering moet onderbouwd worden door bijkomend onderzoek. Als lokaal bestuur zelf overgaan tot vrijwillige sanering is momenteel niet aangewezen. Op dit moment kunnen ook nog geen veroorzakers aansprakelijk gesteld worden. Daarvoor is nog bijkomend onderzoek nodig.

> Mogen kinderen nog buiten spelen in de afgebakende zone?

Kinderen mogen zeker nog buiten spelen. Spelen ze evenwel aan de oevers van de Molenbeek, Lievensbeek of Vloedbeek, de speelpleintjes in de Beekstraat en Maghermanlaan, in het Bruulpark of aan CC De Ververij, dan moeten ze na het spelen wel goed hun handen wassen en hun voeten vegen.

> Waarom wordt geen bloedonderzoek gedaan bij omwonenden?

Er zijn momenteel geen plannen voor een bloedonderzoek bij de bewoners. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is van mening dat een bloedonderzoeken alleen zinvol zijn als dit kan gebeuren onder strikte omstandigheden. Het meten van concentraties in bloed is ook van beperkt nut, omdat de gemeten concentraties niet kunnen verbonden worden aan een kans om ziek te worden.

Meer info

------------------------------------------------

Bekijk hier de volledige onderzoeksgeschiedenis en documenten in verband met het bodemonderzoek en de verontreiniging in de omgeving van de Molenbeek.