Stemmen als EU-burger?

EU-burger in België ?

Kom dan op 9 juni 2024 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je wel niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Dit kan online via  www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of bij de gemeente met dit document.