Europese verkiezingen: stemplicht 16 - 17 jarigen

jongeren Europese verkiezingen

Van stemrecht naar stemplicht

België besliste eerder dat bij de komende Europese verkiezingen op 9 juni 2024 ook de 16- en 17 jarigen hun stem mogen uitbrengen. Krachtens de wet van 25 december 2023 kunnen de 16- en 17- jarigen dus voor het Europees parlement stemmen.

In een arrest van 21 maart 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof nu dat de minderjarigen ook aan de stemplicht onderworpen zijn op 9 juni 2024, net zoals de andere volwassen kiezers. Wie als 16- of 17-jarige opgeroepen wordt, is dus verplicht om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

Het gaat hier om:

  • de Belgische 16- en 17-jarigen in België,
  • de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven,
  • en Belgische 16- en 17-jarigen in het buitenland voor zover ze als kiezer ingeschreven zijn in een consulaire beroepspost, met uitzondering van de 16- en 17-jarigen die in een land wonen waar ze eveneens genieten van stemrecht voor het Europees parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Die jongeren kunnen er immers ook voor opteren om in hun land van verblijf te stemmen voor het Europees parlement, en worden bijgevolg niet automatisch op de Belgische kiezerslijst opgenomen.

In de praktijk zullen de minderjarigen, automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst, en zullen ze worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen.

Informatie

Voor alle praktische info over de verkiezingen van 9 juni kan je terecht op deze website  https://verkiezingen.fgov.be/
Hier kan je ook nog enkele instructievideo’s vinden om geldig te kiezen.