Klimaatplan met lef!

Burgemeesters klimaatplan

4 oktober 2018

Actiefase klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen

13 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten zijn niet sceptisch over de klimaatverandering. Zij laten van zich horen in een gedurfd regionaal actieplan dat doordrongen is van hun klimaatgezonde visie. Het plan, dat afgelopen jaar tot stand kwam via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, schuift een top 20 van meest dringende acties naar voor. Een brede en doorgedreven aanpak moet de ambities tegen 2030 helpen waarmaken: de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering inperken.

Ronse keurde dit plan goed op de gemeenteraad van 2 juli 2018.

Door in dit najaar over te gaan tot de actiefase, tonen de gemeentebesturen dat hun engagement niet enkel op papier leeft maar ook echt tot uitvoering wordt gebracht. Het finale klimaatplan is beschikbaar via www.so-lva.be/lees-hier-het-klimaatplan.

Doe ook mee!
Zit je net als alle projectpartners op hete kolen om het plan effectief mee te realiseren? Maak je dan als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer bekend op klimaatgezond@so-lva.be en ga mee op weg naar een klimaatgezonde regio. Alle info over het klimaatplan is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie 

Een gedurfd regionaal actieplan

Het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen kadert binnen een groter Europees verhaal, het Burgemeestersconvenant. De projectpartners (lokale besturen, intercommunale SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) kregen één jaar de tijd om een regionaal klimaatplan op te maken. Na een intensief participatietraject van 63 bijeenkomsten staat een lijvig plan klaar om uitgevoerd te worden.

Gedurfd plan voor een duurzame toekomst
Enkel een echte kentering op vlak van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren brengt de ambitieuze doelstellingen van het project binnen handbereik. De evolutie naar een koolstofvrije en klimaatgezonde regio tegen 2050 moet immers nu al ingezet worden.

Volgens onderzoek van studiebureau Zero Emission Solutions, ondersteunende partner in dit project, is dit enkel haalbaar door in te zetten op zowel energiebesparing als op hernieuwbare energie. Het is ook deze piste waar de projectpartners bewust voor kiezen.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Realisatie van het plan vereist een moedig en doortastend beleid. De 13 steden en gemeenten stellen daarom het voorbeeld door een klimaatgezonde reflex te ontwikkelen in alle aspecten van hun werking (verduurzaming eigen gebouwen, wagenpark, energieverbruik, verplaatsingen…)

Natuurlijke partners in dit verhaal verder zijn de inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen… uit de regio. Om de noodzakelijke omslag te realiseren moeten ook zij breder, verder, toekomstgerichter denken en op basis daarvan mee actie ondernemen.

20 prioriteiten voor de regio
Het plan telt alvast genoeg acties om zich voor te engageren. De visie en strategie van de projectpartners werd vertaald in een beleidstekst met meer dan zestig concrete maatregelen en meer dan 300 acties. Een top 20 geeft de prioriteiten aan op vlak van gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie.

Zo staan onder andere volgende maatregelen hoog op het to do-lijstje: een duurzamer woonbeleid, de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen verhogen, scholen en (jeugd)verenigingen betrekken, hogere energieproductie via zonnepanelen of windturbines, overstromingen voorkomen door in te zetten op waterinfiltratie en waterbuffering.

Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen willen de Provincie Oost-Vlaanderen, de streekintercommunale SOLVA, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en de 13 betrokken gemeenten komen tot een doorgedreven en ambitieuze klimaataanpak. Dit project loopt over een periode van 3 jaar.

Op 21.01.2017 ondertekenden de gemeenten en steden het Burgemeestersconvenant en engageerden zij zich om tegen 2030 de CO2 uitstoot op de grondgebieden van Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm te reduceren met minstens 40% en om een adaptatiebeleid uit te werken. Ze willen dit doen samen met inwoners, bedrijven, landbouwers, scholen, verenigingen,...

Het studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) werd aangetrokken voor de begeleiding en de opmaak van het klimaatplan (d.i. de doelstelling voor jaar 1).

In projectjaar 2 en 3 ligt de focus op ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, het zoeken van synergiën met bestaande projecten en het stimuleren van burgerinitiatieven.