Inschrijven kerstmarkt

Prijzen

  Categorie Chalet Chalet met canopytent Pagodetent
Zelfstandigen kerstartikelen € 150 € 300 € 450
  voeding en drank € 250 € 400 € 450
Verenigingen kerstartikelen € 250 € 400 € 450
  voeding en drank € 400 € 550 € 450
Vooraf

Inschrijven gebeurt via dit invulformulier, waarbij datum en uur van indienen bepalend zijn (als er meer kandidaten dan plaatsjes zijn). 
Inschrijven kan vanaf zaterdag 26 oktober om 9 u. tot en met maandag 11 november middernacht. 
Op maandag 18 november word je via mail verwittigd of je al dan niet een plaatsje op kerstmarkt hebt.

De meeste velden moeten verplicht ingevuld worden. Wanneer je een veld niet invult, lukt het niet om de aanvraag door te sturen. De andere velden zijn informatief.

Contactpersoon
Organisatie
Gelieve hieronder de naam te noteren van de onderneming, vereniging of pivé-persoon en een btw-nummer, indien van toepassing
Duid aan tot welke categorie je behoort
Verkoop
Maak je keuze uit
Omschrijf in enkele woorden wat je wenst aan te bieden op de kerstmarkt.
Ik wens...
Voorwaarden
Neemt kennis van
Vrijdag van 18 tot 22 u. / zaterdag van 11 tot 22 u. / zondag van 13 tot 19 u.