Geboorte

Corona : 16/03/2020  

Geboorteaangifte kan nu ook digitaal!

Kersverse ouders kunnen het document van het ziekenhuis digitaal bezorgen aan de dienst Burgerzaken via bevolking@ronse.be.
De medewerkers van deze dienst bezorgen vervolgens alle nodige documenten terug digitaal aan de ouders.

Meer info: dienst Burgerzaken: 055 232 787

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen na de bevalling worden aangegeven bij de Burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind. De aangifte gebeurt door de wettige vader en/of de wettige moeder.

Na het verstrijken van 15 dagen kunnen de ouders geen aangifte meer doen. Dan kan de aangifte enkel nog gebeuren door de afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond of indien de bevalling buiten een ziekenhuis gebeurde, enkel door de geneesheer, de vroedvrouw, of een ander persoon die de bevalling bijwoonde.

De aangever ontvangt de formulieren voor het aanvragen van de geboortepremie en de kinderbijslag, voor de inschrijving bij het ziekenfonds en voor de inenting van het kind.

Wat moet je meebrengen?
  • het trouwboekje;
  • de identiteitskaarten van de ouders;
  • indien niet gehuwd: de geboorteakte van elk van de ouders;
  • het formulier E-Birth dat je ontvangt in het ziekenhuis bij de bevalling.