Erkenning van je kind

Een kind kan worden erkend vóór de geboorte, op om het even welk ogenblik na de geboorte of na het overlijden indien er afstammelingen zijn.

Wat moet je meebrengen?
  • Een attest van de gynaecoloog met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Een geboorteakte van elk van de ouders, indien niet in België geboren.