Cel 1-loket

Ben je op zoek naar één of andere vorm van sociale dienstverlening of heb je een vraag om hulp - informatie - bemiddeling, dan kun je hiervoor terecht bij het 1-loket. De maatschappelijk werk(st)ers helpen je ofwel onmiddellijk verder ofwel verwijzen ze je door naar de voor jou meest geschikte dienstverlening.

Je kan er terecht voor :

 • aanvraag sociaal pedagogische toelage voor andersvalide kinderen
 • ondersteuning bij aanvragen tegemoetkoming
 • ondersteuning bij tegemoetkoming voor mensen met een handicap
 • bijhorende sociale voordelen zoals een attest voor de sociale kruidenier kaboes, het sociaal restaurant De Pepermolen en de kringwinkel 
 • aanvragen pro-deo advocaat
 • éénmalige schuldbemiddeling
 • aanvragen of herziening kinderbijslag
 • aanvragen studietoelagen
 • invullen en/of vertalen van documenten
 • algemene informatie en advies
 • psychosociale begeleiding in afwachting van een begeleiding door een meer gespecialiseerde dienst
 • zitdag FOD sociale zekerheid: elke 3de dinsdag van de maand van 11 tot 12 u.