Meldpunt discriminatie op de woninghuurmarkt

Discriminatie is verboden

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting, dat zit zo vervat in de grondrechten van de mens. Om ervoor te zorgen dat iedereen menswaardig kan wonen, wordt er gestreefd naar een woninghuurmarkt waarin de focus voornamelijk ligt op woningkwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid. Belangrijk daarbij is dat iedereen gelijke toegang kan krijgen tot die huisvesting. In de praktijk stellen we echter vast dat dit niet zo evident is. Uit onderzoek blijkt dat heel wat mensen te maken krijgen met discriminatie tijdens hun zoektocht naar een woning op de private woninghuurmarkt.

Verhuurders zijn er zich echter niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Wanneer er verschillende kandidaat-huurders zijn voor dezelfde woning, moeten ze immers noodgedwongen een keuze maken. Soms laten ze zich dan leiden door (onterechte) vooroordelen of bouwen ze verder op negatieve ervaringen die ze hebben gehad in het verleden…

Het is niet altijd duidelijk wanneer er effectief sprake is van discriminatie, maar discriminatie op de woninghuurmarkt is op eender welk moment verboden, zelfs al heeft men de beste bedoelingen. Meer informatie over de verschillende vormen van discriminatie, kan je terugvinden op de website van Unia.

Heb je het gevoel dat je bij de zoektocht naar een woning anders werd behandeld dan andere mensen op basis van jouw geslacht, afkomst, gezondheidstoestand, handicap, geloof, seksuele oriëntatie of leeftijd? Heb je eventuele bewijsstukken of getuigenissen die er op kunnen wijzen dat je gediscrimineerd werd, dan is het aan de verhuurder om zich te verantwoorden en aan te tonen dat hij niet gediscrimineerd heeft.

Wanneer je dat wenst, kan je een melding doen bij Unia. Dit kan telefonisch via het gratis nummer 0800 12 800 of online via het meldingsformulier op de website van Unia.

Indien je ondersteuning wenst bij jouw melding aan Unia, kan je terecht bij de Woonwinkel in het Sociaal Huis. Je kan een afspraak maken via 055 235 620 of via huisvesting@ronse.be.

Meer info: