Conformiteitsonderzoek

conformiteitsattest

Verplicht conformiteitsattest bij nieuwe verhuringen

Woonkwaliteit een prioriteit

De stad Ronse beschikt over een groot percentage oudere woningen. Veel van deze woningen worden verhuurd, maar de kwaliteit beantwoordt niet altijd aan de vereiste normen van een veilige en gezonde huurwoning. Het verplichten van het conformiteitsattest voor huurwoningen kan de woningkwaliteit van het huurpatrimonium verbeteren. Het conformiteitsattest biedt voordelen voor zowel verhuurder als huurder. Bij de zoektocht naar een huurder kan de eigenaar het attest als een troef uitspelen. Een kandidaat-huurder krijgt met het officiële kwaliteitslabel de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen.

Het verplicht conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?
Het attest bewijst dat de woning voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Wie maakt het conformiteitsattest op?
Een erkende woningcontroleur van de stad Ronse of Wonen-Vlaanderen inspecteert de woning aan de hand van een technisch verslag dat alle mogelijke kwaliteitsgebreken opsomt. Bij een gunstig verslag reikt de burgemeester een conformiteitsattest uit.

Wat vind je allemaal terug op het document?
De geldigheidsduur van het attest. Het attest is 10 jaar geldig maar in sommige gevallen, bv. bij aanwezigheid van vocht kan het attest ook na 3 jaar vervallen. Verder lees je er ook de beoordeling van het onderzoek, het aantal toegelaten bewoners en of de woning voldoet aan de rookmeldersverplichting.

Hoe aanvragen en wat kost het?

  • Je kan het conformiteitsattest aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.
  • Leg meteen ook de datum vast waarop het conformiteitsonderzoek kan gebeuren. Dit doe je via de knop "Datum conformiteitsonderzoek".
  • Over de kostprijs lees je meer onderaan deze pagina.

>> Aanvraag conformiteitsattest

>> Informatiefolder (PDF)

De gefaseerde invoering

Welke woningen?

  1. woningen gelegen in het afgebakend kleinstedelijk gebied van Ronse.
  2. alle woningen die in de periode van 2 jaar voorafgaand aan de verhuring op het gemeentelijk leegstandsregister hebben gestaan.
  3. alle woningen waarvoor in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de verhuring een omgevingsvergunning voor het opdelen van het pand in meerdere woongelegenheden werd afgeleverd.

Gefaseerde invoering?
Voor de woningen gelegen in het kleinstedelijk gebied (komt ongeveer overeen met het centrum, toegangswegen en dichtbevolkte buurten) worden volgende woningen onderworpen aan een verplicht conformiteitsattest bij nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2021:

Kadastraal bouwjaar van de huurwoning Conformiteitsattest verplicht in
voor 1956 2023
voor 1973 2025
voor 1984 2027
voor 1995 2029
voor 2006 2031
vanaf 2006 2033

Kostprijs

De stad rekent voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek de werkelijke kostprijs aan van 200 euro (vanaf 1 juni 2024). Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden en voor de eerste maal op 1 januari 2025. De vergoeding wordt gevraagd per onderzochte woning en dus per opgemaakt technisch verslag. Opgelet! Ook een hercontrole van de woning zal hierbij aangerekend worden als een nieuw conformiteitsonderzoek. 

De gemeente mag geen vergoeding aanrekenen voor het eerste conformiteitsonderzoek in het kader van een waarschuwingsprocedure of een procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. Dit zorgt ervoor dat er voor bewoners geen financiële drempels worden ingebouwd om woningkwaliteitsproblemen te signaleren.