Aanvraag conformiteitsattest

Vooraf

Verplicht conformiteitsattest

Om de woonkwaliteit te verbeteren voert de stad het verplichte conformiteitsattest voor huurwoningen in. Dit attest garandeert dat de woning voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Een erkende woningcontroleur van de stad of Wonen-Vlaanderen inspecteert de woning aan de hand van een technisch verslag dat alle mogelijke kwaliteitsgebreken opsomt. Bij een gunstig verslag reikt de burgemeester een conformiteitsattest uit.

Via dit invulformulier kan je een conformiteitsattest aanvragen. De meeste velden moeten verplicht ingevuld worden. Wanneer je een veld niet invult, lukt het niet om de aanvraag door te sturen. De andere velden zijn informatief.

Gegevens eigenaar
Gegevens (huur)woning
Is de woning op dit ogenblik verhuurd?
Beschikt de woning over een EPC attest?
Voldoet de woning aan de rookmeldersverplichting?