Zwerfvuil

Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep: het zijn dingen waar mensen zich aan ergeren. En de stadsdiensten spenderen veel werkuren aan het opruimen van achtergelaten afval en hondenpoep...   

Samen houden we Ronse proper!

Volgens de Vlaamse wetgeving over afval is afval achterlaten verboden. “Afval achterlaten” is onder meer:

 • afval achteloos weggooien op straat of in de plantsoenen
 • huisvuil in zakjes dumpen in en rond openbare vuilnisbakken
 • het huishoudelijk afval buiten zetten buiten de voorziene ophaaldagen
 • vuilzakken buiten zetten zonder dat een ophaling van extra zakken is aangevraagd via de groene lijn 0800 90 270
 • afgekeurde blauwe PMD-zakken laten staan en niet nakijken
 • grasmaaisel dumpen op openbaar domein
 • de asbak van de wagen leegkappen in de goot
 • straatkolken volproppen met afval
 • frituurvet uitgieten in de straatkolken
 • hondenpoep niet opruimen
 • ...

Samen

“Samen houden we Ronse proper!" : we moeten er samen aan werken. Samen = samen met de inwoners, met Samenlevingsopbouw in de wijken, met de BIN’s, met de handelaars, met de scholen, met de jongeren, kortom met iedereen die Ronse proper wil. Alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen we de stad proper houden.

Afval verwijderen: mogelijkheden genoeg

Er zijn heel wat manieren om afval op een correcte en legale manier te verwijderen. Er is de selectieve huis-aan-huis ophaling van verschillende soorten afval. Op de afvalkalender (zie download onderaan deze pagina) vind je alle informatie over de ophalingen.

Grof restafval, hout, metalen en snoeihout kunnen opgehaald worden bij je thuis na reservatie. Er zijn 6 ophalingen per jaar voorzien. Vraag een ophaling aan via de Groene Lijn 0800 90 270 of via www.ivla.be . Kostprijs € 30 per ophaling (max. 3 m³) voor grof vuil en € 15 voor snoeihout. 

Op het recyclagepark kun je terecht met meer dan 25 soorten afval. Ieder gezin krijgt ieder jaar 6 gratis punten voor het recyclagepark. Meer info vind je op de afvalkalender of krijg je via 0477 88 78 78.

Tuin- en keukenafval kan gecomposteerd worden.

Je bent altijd gezien!

Afval achterlaten is niet nodig, hinderlijk en verboden. Als je afval achterlaat, kun je een boete krijgen, en het stadsbestuur kan de kosten voor het opruimen van zwerfvuil of sluikstort aanrekenen. Ook het niet opruimen van hondenpoep kan je duur te staan komen. Wie hondenpoep niet opruimt kan een taks van € 30 aangerekend krijgen, en wie klein afval weggooit of huisvuil dumpt, kan een taks van € 150 opgelegd krijgen. Dit is vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012, “belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, hondenpoep inbegrepen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet reglementaire recipiënten”.