Wettelijk samenwonen

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning. Deze verklaring wordt opgemaakt op de dienst Burgerzaken. De burgers die de verklaring tot wettelijke samenwoning willen afleggen, komen samen naar de dienst burgerzaken.

Wat moet je meebrengen?

Indien je geen Belg bent en/of niet in België gedomicilieerd bent, breng je volgende documenten mee: 

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte
  • een bewijs van identiteit/nationaliteit
  • een bewijs van de ongehuwde staat
  • eventueel een bewijs van ontbinding van het huwelijk.

Buitenlandse akten moeten altijd gelegaliseerd zijn door de Belgische Ambassade in het land van herkomst, tenzij dit land het verdrag van Den Haag heeft ondertekend. Dit verdrag maakt het uitwisselen van officiële documenten tussen de participerende landen eenvoudig. Het stelt dat een document van het ene land, voorzien van een apostille, moet aanvaard worden in het andere land.

Hou er rekening mee dat het aanvragen van documenten in het buitenland heel wat tijd in beslag kan nemen. Personen van vreemde nationaliteit nemen best geruime tijd vóór de geplande wettelijke samenwoning contact op met de dienst Burgerzaken.