Missie & visie

missie en visie

Onze missie: we zijn R voor jou

De missie is de kernachtige samenvatting van de bestaansreden van een organisatie. Ze vertaalt waarom een organisatie bestaat en wat haar kernopdracht is en biedt dus een antwoord op de vraag ‘Waar staan we voor?’

Voor ons is dit samen te vatten in één zin: We zijn R voor jou!

We geloven rotsvast in het potentieel van Ronse en de bewoners, bedrijven en verenigingen die er deel van uitmaken. Daarom zijn we met ons team de eerste partner van onze klanten in de realisatie van hun doelstellingen.

Onze visie: de groeiende organisatie

De vraag is natuurlijk hoe we als lokaal bestuur deze missie best kunnen realiseren. De visie hieronder vertaalt welke strategie we hanteren om onze missie te realiseren.

We groeien tot een klantgerichte organisatie

 • We meten continu de tevredenheid van de klanten en sturen op basis hiervan onze werking continu bij.
 • We werken aan een duidelijk dienstverleningsmodel dat we maximaal implementeren in alle vestigingen en in het bijzonder in het nieuw administratief centrum.
 • We zitten maximaal in op digitale dienstverlening waarmee klanten vanaf elke plek en op elk moment dienstverlening kunnen aanvragen en verkrijgen.
 • Minder digitaal vaardige klanten worden maximaal ondersteund zodat ook zij ten volle kunnen gebruik maken van alle tools.

We groeien tot een performante organisatie

 • We formuleren duidelijke doelstellingen op niveau van organisatie, diensten en collega’s en volgen dit met de best mogelijke tools op.
 • We versterken de projectmatige aanpak als een middel om efficiënt onze doelstellingen te bereiken.
 • We geven vertrouwen en verantwoordelijkheid aan diensten zodat beslissingen sneller kunnen worden genomen en beter kunnen worden opgevolgd.

We groeien tot een netwerkorganisatie

 • We maken werk van betere interne informatiestromen door een sterke en efficiënte overlegcultuur.
 • We investeren in de correcte opvolging van de samenwerkingsverbanden die we aangaan en stellen ons steeds als een betrouwbare en waardevolle partner op.
 • We onderzoeken hoe we onze werking kunnen versterken via intergemeentelijke samenwerking binnen de referentieregio.

We groeien tot een aantrekkelijke werkgever

 • We organiseren een periodieke meting van de tevredenheid van medewerkers en gebruiken de input om tot een sterk gedragen actieplan te komen.
 • We zetten maximaal in op competentiemanagement van aanwerving over opleiding tot overdracht.
 • We investeren sterk in het versterken van de leidinggevende capaciteiten binnen onze organisatie.

Onze waarden: TE GEK

Een team van meer dan 300 mensen werkt alleen maar goed als alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat doen we liefst met zo min mogelijk regeltjes, maar met duidelijk duidelijke doelstellingen en gedeelde waarden. Daarom hebben we samen met alle collega’s vier waarden geselecteerd die aangeven hoe we bij het lokaal bestuur de zaken aanpakken:

 • Teamgericht: we vormen een hechte ploeg waarin eenieder elkaar helpt om de doelstellingen te bereiken. We hebben respect voor elkaar, delen zoveel mogelijk onze kennis en geven vertrouwen.
 • Gedreven: we zijn trots om te werken voor het lokaal bestuur en geven daarom steeds het beste van onszelf. Als rasechte maatschappelijke ondernemers nemen we veel initiatief, leren we uit onze fouten en vieren we onze successen.
 • Efficiënt: we gaan elke dag op zoek naar hoe we beter kunnen worden. Als individu, als team en als organisatie. Onze acties worden zorgvuldig gepland en periodiek geëvalueerd.
 • Klantgericht: De klanten (bewoners, bezoekers, bedrijven en verenigingen) staan centraal in onze werking. We brengen hun noden en vragen zo goed mogelijk in kaart en plaatsen die centraal in onze strategische keuzes.