Verordeningen

Er bestaan gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen die elk randvoorwaarden stellen bij bouw, verbouwprojecten of verkavelingsprojecten.

In Ronse zijn volgende verordeningen van toepassing:

  • Gemeentelijke verordening inzake hemelwater
  • Gemeentelijke verordening inzake baangrachten
  • Gemeentelijke verordening inzake commercieel centrum (besluit - verordening)
  • Provinciale verordening weekendverblijven
  • Gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid
  • Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
  • Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
  • Gewestelijke verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
  • Gewestelijke verordening inzake bandbreedte

Deze verordeningen kan je opvragen bij de dienst Omgeving.