Kickboxing Ronse

Sport: Kickboxing Voor wie? Vanaf 10 jaar Contact: Sohaib El Markouchi - 0489 80 93 69 - kickboxing.ronse@hotmail.com Website: Geen website

Kookclub Spimako

Vereniging: Socio-culturele vereniging Contact: Dirk Van Eeckhoudt - 0473 38 12 81 - dirk.van.eeckhoudt@telenet.be Website: geen website

lejo ronse

LEJO vzw

"LEJO Ronse neemt in samenwerking met de Jeugddienst de coördinatie van het jeugdopbouwwerk in Ronse op. Lejo Ronse heeft bijzondere aandacht voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. LEJO Ronse stuurt verschillende jongerenwerkingen aan, biedt vorming aan animatoren (in spe)...

Lets Vlaamse Ardennen

Vereniging: Socio-culturele vereniging Contact: Jules Claerbout- 0472 28 76 40 - letsvlaamseardennen@gmail.com Website: www.letsvlaamseardennen.be